Jump to content
Purchase Order Match

Automatisk PO match

Hold lageret oppdatert med automatisk PO match. Systemet kobler fakturaer til riktig bestilling. 

po-match-on-photo

Slik fungerer automatisk PO-matching i Compello

 1. Importering av data

  Modulen importerer åpne innkjøpsordrer og de tilknyttede varemottakene fra ditt innkjøps- eller ERP-system.

 2. Matching ved hjelp av ordrenummer

  Når en innkjøpsfaktura mottas, sammenligner systemet ordrenummeret på fakturaen med de tilgjengelige innkjøpsordrene for å finne riktig match.

 3. Varelinjetolk

  Dersom fakturaen mottas som EHF gjennom et aksesspunkt, eller via Compellos fakturamottakstjeneste (forutsatt at varelinjetolk-tjenesten er bestilt), kan de individuelle varelinjene på fakturaen leses og tolkes. På denne måten blir det en presis matching av hver enkelt varelinje på fakturaen med de tilsvarende ordrelinjene.

 4. Matching på hodet ved manglende varelinjer

  Hvis en faktura ikke har varelinjeinformasjon tilgjengelig, vil systemet i stedet forsøke å matche fakturaen på hodenivå. Her sammenlignes det totale fakturabeløpet med summen av de mottatte ordrelinjene. Om beløpene samsvarer innenfor de forhåndsdefinerte toleransegrensene, regnes fakturaen som matchet.

 5. Manuell avvikshåndtering

  Hvis fakturaen ikke kan matches kan du  manuelt søke etter den relevante ordren og matche fakturaen mot de mottatte ordrelinjene.

po-match-1

Integrasjoner

Få mest mulig ut av Compello med en integrasjon til ditt Purchase Order-system.

Multicase

Purchase Order

Vieri

Purchase Order

Insoft

Purchase Order

Spektra

Purchase Order

Aveva

Purchase Order

Vil du vite mer?

Få en gratis, 30-minutters forhåndsvisning uten forpliktelser.

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo