Hopp til innhold

Spørsmål og svar

Process

Hva gjør jeg om jeg får meldingen "Clear error documents before exporting"?

Tøm feillista som ligger under Admin - Klientoppsett - Reaktiver bilag. Ligger det bilag her stopper det overføring av nye. Marker hvert bilag - trykk Reaktiver. Bilaget legges tilbake til arbeidslista med status Midl. regnskapsført.

Hvordan endrer jeg passordet mitt?

Dersom du logger på med epostadresse og AD passord, kontakt egen IT avdeling.
Har dere vanlig pålogging kan du gjøre det i innloggingsvinduet eller etter innlogging.
Du må huske eksisterende passord for å gjøre det selv.
Husker du det ikke, ta kontakt med support@compello.com

Hvordan endrer eller sletter jeg konteringshistorikk?

Du kan ikke endre eller slette en eksisterende forekomst, men alle konteringer legger seg som ny forekomst og så vil bruk av de forskjellige avgjøre hvor i rekkefølgen de ligger. Den med flest forekomster ligger som nr. 1.

Hvorfor ser jeg ikke bilag i arbeidslisten for klienten(e) jeg jobber med?

Det kan være at arbeidslisten er filtrert på andre klienter. Klikk på feltet på høyre siden av GKstatus, øverst i listen: der kan du se om alle klienter er valge eller kun visse klienter. Sette en hake ved klienten du vil se. Velg enten Default for å beholde det valget, eller Legg til filter for å se bilag for dene klienten kun til du logger ut.

Hvordan kan jeg skrive ut bilagsbildet fra Process?

1) Klikk på Last ned ikon øverst til høyre ved fakturabildet.
2) Velg sider og om du vi ha med data om bilaget
3) Klikk Last ned. Bilaget lastes ned i Downloads mappe som en PDF fil
4) Dersom det ikke lastes ned, se oppe til høyre i nettleseren din hvor du ofte vil se en liten rød prikke. Setter du pekeren over denne og du få en melding om Pop-up blocker og en mulighet til å tillate pop-ups. Gjør det for å kunne laste ned bilder fra Compello, spesielt bilag med flere sider.

Hvordan kan jeg legge til ekstra sider på et bilag?

Du kan dra inn en PDF fil og dermed legge den til et eksisterende bilag i Process. Bare dra PDF-en over og slepp den over bilagsbildet i Process og den legges til.

Hvordan sender jeg et bilag tilbake til Compello fra ERP system?

Hvis mulig, prøv å sende tilbake til Compello Process fra ditt ERP system. Hvis det ikke går, gå i Process til AdminKlient og velg Reaktiver bilag. Legg inn arkivnummer på bilaget i feltet og klikk på Søk. Marker bilaget som kommer og klikk på Reaktiver bilag. Du finner bilaget, aktiv i Process med status "Midlertidig regnskapsført". Du kan sjekke kontering, ev rette, endre til "Regnskapsført" igjen og prøv igjen å overføre til ERP systemet.

Hva gjør jeg hvis bilaget jeg prøvde å eksportere dukker opp med status "Midlertidig regnskapsført"?

Sjekk først om bilaget har kommet over allikevel. På grunn av Backend problemer hos oss kan bilaget ha blitt reaktivert selv om det er overført. Hvis du finner det både bokført i ERP og som Midl. regnskapsført i Process - ta kontakt med support@compello.com - da må vi endre status på disse bilagene for dere.
Det kan også bety at overføring til ERP har feilet.
Mest sannsynlig er det noe i kontering av bilags som ERP systemet ikke liker.
Se først i feltet ERP ref i hodet. Det vil ofte inneholder en feilmelding. Sjekk kontering av bilaget spesielt dato, om alle feltene er fylt ut som skal være fylt ut, og rett op om nødvendig. Endre ti Regnskapsført igjen og prøv igjen. Dersom det kommer tilbake igjen, eller du ikke forstår feilmeldingen, send en sak til support@compello.com. Si oss så mye som mulig om bilaget og hva du har prøvd.

Hva gjør jeg hvis bilaget eksporteres fra Compello og jeg ikke finner det?

Hvis bilaget ikke kommer opp i ERP system sjekk:
1) Er bilaget virkelig eksportert? Hvis det finnes i arbeidslisten og du kan endre på det, er det ikke eksportert. Sjekk f.eks om alle rader er godkjent.
2) Finnes bilaget med status "Midlertidig regnskapsført" - i så fall er bilaget sendt til bake. Se FAQ om dette
3) Bilaget er eksportert men likevel ikke har kommet over til ERP. Send en sak til support og si oss så mye som mulig om hva som har skjedd samt klient-id og arkivnummer på bilaget

Hvorfor kommer ikke leverandør inn på bilaget?

Sjekk først om at
1) Leverandøren finnes i leverandørlisten i Compello.
2) Begge to nøkkelfelt i leverandørlisten er fylt ut riktig med org.id og bankkontonr.
3) Det ikke finnes noen av de to nøkkelfeltene flere enn en gang i leverandørlisten.
3) Nøkkelfeltene i leverandørlisten er det samme som vises på fakturabildet.
4) Nøkkeldata på fakturabildet er leselig (hvis det er en faktura av type "OCR")

Ellers, send en sak til support@compello.com og si oss leverandør, klient og arkivnummer på bilaget.

Hvordan kan jeg ta vekk en side fra et bilag som ikke skal være der?

Hvis bilaget har kommet ut i arbeidslisten, må du sende det tilbake til DokumentImport.
1) Dobbeltklikk på bilaget i listen.
2) En av ikonene du ser øverst til vensre er en nedover pil med en liten hake.
3) Hold pekeren over denne og du ser andre valg.
4) Velg "Tilbake til import".
5) Åpne DokumentImport og finn bilaget. Navnet blir "Rescan".. og arkivnummer.
6) Dobbelklikk på den i listen - du ser bilaget med sine underbilagene nederst
7) Marker siden du vil fjerne og klikk enten søppelbøtten for å fjerne den totalt, eller split-ikon hvis denne siden er et eget bilag.

Hva gjør jeg når jeg finner bilag i listen Midlertidig regnskapsført men de er bokført i ERP system?

Si fra til oss - support@compello.com - si oss nøyaktig hvilke bilag det gjelder med arkivnummer og klient-id. Vi vil både undersøke dette og sette bilagene til eksportert for deg.

Hvorfor går ikke bilaget til neste godkjenner i min Fordelingsregel?

1) Sjekk at regelen din stemmer med bilaget - f.eks om den gjelder leverandørlinje eller andre linje.
2) Sjekk at fordelingstype "I rekkefølge" er satt som default i AdminKlientArbeidsflyt

Vil Compello Process si fra hvis bilaget kommer inn to ganger?

Ja, men du må sette det opp.
1) I AdminInnstillingerGenerelt, set en hake i Dublettkontrol.
2) I AdminKlientDokumenttype, sjekk at alle dine dokumenttype ha en Dokumentgruppe - fks at dok.type "IF" er i dokumentgruppe "Faktura".
Hvis et bilag kommer inn som har samme leverandør og fakturanummer som et bilag som allerede finnes i Compello Process, endres Dok.type på det nyere tilfellet til "DUBLETT". Bilag kanikke overføres til ERP med "DUBLETT".

Hvordan kan jeg få rikig MVA kode inn automatisk på bilag når jeg bruker en viss konto?

Dette an du gjøre ved å lage regler. Du finner mer informasjon om regler i support videroer. Klikk på spørsmålstegnet på venstre siden av Process skjermbildet for å finne supportvidoer

Hvordan kan jeg redusere antall felt jeg ser på bilag?

Hvilke felt du ser, og hva du kan gjøre med de styres i AdminBilagsoppsett. Du kan endre ditt bilagsoppsett så lenge det ikke er i strid med det som er satt opp sentralt.
Eksempel:
- du kan gjøre et synlig felt usynlig, hvis det ikke er obligatorisk enten å se det eller fylle det ut.
- du kan gjøre andre felt synlige, så lenge de ikke er definert som usynlige i Admin.

For å gjøre endringer, klikk på ikon for Kolonnevelger. Ikon for endringer i bilagshode ligger ovenfor arbeidsliste, til høyre, og for endringer i radene ligger knappen rett ovenfor posteringsradene på venstre siden. Du kan lagre dine endringer enten for bestandig, eller kun for denne sesjonen.

Hvordan registrerer jeg data i felt på et bilag?

Noen felt, f.eks Fakturanummer, eller Brukerdef6 er rene tekstfelt og du kan skrive inn hva du vil, med mindre de ikke er satt til «Bare les», Andre felt, f.eks posteringslinjefelt, er tabellfelt hvor du kan søke opp og registrere enkelte verdier som ligger i den aktuelle tabellen.
Tast in en del av verdien eller beskrivelsen for å få forslag om hva du kan legge inn. F.eks hvis du vil legge inn konto 6360 – rengjøring i feltet Debet, legger du inn «63» i feltet for å begrense listen over forslag på konto. Hvis du vet hvilken konto du vil ha, tast inn det hele. Når du har funnet den riktige verdien tast ENTER eller TAB for å velge og gå videre.

Hvorfor kommer det en konto i debet som jeg ikke vil ha hver gang jeg legger inn en viss leverandør? Hvorfor kan jeg ikke fjerne dette?

Hvis du opplever at verdier kommer i felt av seg selv mens du registrerer data i andre felt, er det sannsynligvis satt opp noen regler som aktiveres når du legger inn visse verdier. Du kan se på disse regler ved å klikke på ikonet som ser ut som et ark, på venstre siden av arbeidslisten. Regler åpnes i en egen fane i nettleseren din. Her kan du sjekke om du finner en regel som forklarer det som skjer. Regler kan du sletter eller redigere. Du kan også velge om verdien, som er resultat av reglen, («Så» delen) kan overskrives eller ikke.

Alle mine inngående fakturaer blir sendt til den samme godkjenneren uten at jeg velger det. Hvordan får jeg det vekk?

Hvis det ene disse bilagene har felles er at de er f.eks Inngående Faktura, er det mulig at noen har laget en regel som sender bilag til en viss godkjenner uten andre forutsetninger enn at dokumenttype er IF. Man kan ikke overstyre denne delen av reglen som sender til godkjenning så du må tenke om du egentlig vil ha en slik regel.
Du kan se på disse regler ved å klikke på ikonet som ser ut som et ark, på venstre siden av arbeidslisten. Regler åpnes i en egen fane i nettleseren din. Finn regelen det gjelder og enten slett eller endre den.

Jeg har fått et bilag til godkjenning – kan jeg lage en ny rad på den?

Ja, det kan du, med mindre det ikke er valgt en systeminnstilling som sier at "Kun regnskapsførere har lov til å opprette nye rader". Du kan lage en ny rad ved å klikke på pluss tegn ovenfor radene, eller bruke en hurtig tast Alt+Ctrl+N. Dersom du kun er en godkjenner i systemet blir den nye raden automatisk fordelt til deg (du kan legge til andre brukere i tillegg). Hvis du også har tilgang til Regnskapsføring vil dette ikke skje og raden må fordeles til minst en godkjenner, enten til deg eller andre.

Jeg må kontere et komplisert bilag på flere rader. Hvordan kan jeg slå opp hvordan jeg gjorde det sist?

Så lenge det finnes noen eksporterte fakturaer i systemet fra den samme leverandøren og med samme dokumenttype, kan du bruke funksjonen Konteringshistorikk. Klikk på mappe-ikon ovenfor radene på bilaget, og dersom det finnes bilag som oppfyller kriterier, ser du dem i en egen dialogboks. Når du har valgt det tidligere bilaget som er kontert som du vil, kan du velge å ta inn konteringen med eller uten godkjennere. Beløpet på ditt nye bilag justeres prosentvis basert på den eldre.

Hvorfor får jeg melding i BizTrans at det ikke finnes bilag til overføring, når de finnes likevel?

Dersom bilagene du prøver å overføre settes til status Midlertidig regnskapsført i Compello men du får meldingen i BizTrans at ingenting er klar, tyder det på at et bilag har krasjet, enten nå eller tidligere. De ligger mellom systemer og blokkerer for at nye bilag kan overføres.
Sjekk først i AdminklientReaktiver bilag. Bilag som krasjer vil vanligvis ligge der. Du kan markere hver av dem og klikke på «Reaktiver».
Dersom du ikke finner noen bilag der, ta kontakt med support@compello.com og beskriv situasjonen; at du prøver å overføre til BizTrans, får melding om at det ikke finnes bilag klare for overføring og at kanskje noe har krasjet med status «X».

Hvorfor får jeg en rar melding i Dokument Import når jeg prøver å opprette et nytt bilag?

Send en beskrivelse og et skjermbilde som viser oss feilmeldingen, samt filen du prøver å opprette, til support@compello.com. Si fra hva du prøvde å gjøre (f,eks, å opprette et nytt bilag) også gjerne hvilken klient det gjelder – da kan vi hjelpe deg

Hvorfor ser jeg ikke bilagene jeg importerte i Dokument Import?

Sjekk først filtrering av klienter i Dok.Import – det kan være at du ikke ser alt som ligger der.

Jeg har importert et bilag og nå ser jeg at det er i feil klient - hva gjør jeg?

Hvis bilaget er i flyt når du oppdager dette, må du først sende bilaget tilbake til Dokument Import. Endre importstatus på bilag fra Importert til Tilbake til Import. Bilag vil nå kunne være tilgjengelig i Dokument Import med navnet «Rescan» plus arkivnummer. Når du åpner bilaget der, kan du velge riktig klient, samt arkivnummerserie og dokumenttype. Når alt er riktig, marker bilaget og send det til flyt igjen (ikon ser ut som dollar-tegn).

Hvorfor har bilaget blitt registrert som en dublett når det ikke er det?

Hvis et bilag har blitt registrert som dublett ved import og det viser seg å ikke være en dublett så kan det være en årsak for det. Det kan ha vært et tidligere bilag som har blitt importert samme dok.type, leverandør og fakturanummer, men som i etterkant av importen har fått endret dok.type. Da er det informasjonen som ble registrert ved import som henger igjen og som utgjør at det nylig importerte bilaget blir registrert som dublett.

Hvorfor blir ikke mitt regnskapsførte bilag overført til økonomisystemet

Bilaget er regnskapsført,men ligger fortsatt som aktivt bilag i arbeidslisten.
Her er et par ting du kan sjekke:
1) Er bilaget godkjent? Selv om status på hodet er godkjent, sjekk alle radene. Hvis alle radene er godkjent, men ikke hodet, legg til en godkjenner til en rad og da fjerner den igjen.
2) Hvis hodet er godkjent men en eller flere rader ikke godkjent, må du se på dette og ev legge til godkjennere. Prøv å legge til en ny rad og fjerne den igjen hvis rad 1 ikke er godkjent.
3) Er alt fylt ut? Sjekk spesielt Dok.type.
4) Hvis bilaget ser helt riktig ut, gå inn i AdminklientReaktiver bilag - ligger det bilag i listen der som har krasjet? Det er mulig at de blokkerer for nye overføringer - reaktiver dem og prøv på nytt.

Hvordan setter jeg en bruker til inaktiv og hva må jeg huske på?

Du må ha rettigheten Globalt oppsett for å kunne gjøre dette. Dvs at du har tilgang til Admin-modulen og Brukeroppsett

Inne på bruker-kortet, fjern hake for Aktiv og Lagre.
Før du gjør dette kan det være lurt å sjekke et par ting:
- Finnes det bilag fordelt til denne bruker? Bruk søk til å finne alle aktive bilag fordelt.
Ta vekk bruker som skal inaktiveres fra bilagene og fordel de på nytt.
- Finnes det regler som inkluderer bruker som skal settes til inaktiv?
Endre eller slett regel

Jeg er regnskapsfører - hvorfor får jeg ikke endret RF-status på bilag?

Dersom du har tilgang til Admin-modulen kan du sjekke dine rettigheter under Brukeroppsett. Finn din bruker og trykk på Klient knyttet til bruker. Det er ikke nok å ha tilgang til Regnskapsføring. Du må i tillegg ha hake i feltene Aktivere og Endre RFstatus

Hvorfor forsvant hele bilaget når jeg prøvde å fjerne en side i Dok.Import?

Hvis du vil slette en eller flere sider fra et bilag i Dok.Import, må du markere de aktuelle sidene. Men det er viktig å klikke på riktig søppelkasse-ikon. Bruk ikonet som er lokalisert rett ovenfor visningen av sidene for å slette sider.
Hvis du bruker ikonet som er på høyre siden av skjermbildet vil bilaget forsvinner fra Dok.Import. Det er ikke slettet men har fått status Avvist og Kun arkivering.
Du kan slå opp bilaget i arkivet og endre status igjen hvis du trenger det.

Hvordan kan jeg endre rekkefølge på godkjennere på bilag

Du må ha tilgang til Regnskapsføringsmodulen. Åpne bilag i Bilagseditor og klikk deretter på raden hvor rekkefølgen skal endres. Det virker ikke hvis du står i et hodefelt. Når du klikker på raden ser du noe som ligner et bitte lite tastatur på venstre siden av hver godkjenners navn. Hold musepeker over ikonet, klikk og dra godkjenner i rett posisjon. Slipp museknapp når du er ferdig.

Hvorfor overskrives dataene jeg har lagt inn på bilaget?

OCR bilag som kommer via Dok.import skal gjennom en tolk for å finne data til hodefelt og leverandørlinje.
Noen ganger tar det ekstra tid å få dataene gjennom tolken. Hvis du begynner å editere data før tolken er ferdig blir de overskrevet på et senere tidspunkt.
Når tolken jobber har bilaget i arbeidslista et lite ikon på seg = en trakt. I tillegg vil du se samme trakt oppe til venstre ved ikoner for regnskapsstatus mm når du åpner bilaget i bilagseditor.
Vent med å gjøre endringer til ikonet har forsvunnet. Bruk Oppdater knapp for oppdatering av siden/bilaget.

Hvorfor får jeg ikke opp ny bruker på fordelingslista?

Når du har opprettet en ny bruker må du knytte denne brukeren til 1 eller flere klienter
Du har et eget menypunkt "Klienter koblet til bruker". Klikk på dette og velg hvilke klienter brukeren skal ha tilgang til.
Når du har haket av for en eller flere klienter, trykk "Legg til klienter"-knapp og deretter haker du av for hvilke rettigheter bruker skal ha på klientene.
Skal bruker ha forskjellige rettigheter på forskjellige klienter må du enten ta hver klient for seg, eller du må redigere klientrettighetene etterpå.
Se vår video Admin - Brukeroppsett for mer informasjon.

Lagrer rapporten til Excel men den åpnes ikke i Excel - hvordan får jeg åpnet filen?

Per i dag lagres disse filene som xml-filer. For å åpne filen i Excel kan du gjøre 1 av 4 ting:
1. Åpne Excel - trykk Åpne fil, gå til utforsker, finn filen i mappe Nedlastinger og klikk åpne.
2. Endre App innstillingene på din PC slik at XML-filer åpnes av Excel
3. Filen lagres i mappen Nedlastinger - finn filen der og endre filtype fra .xml til .xlsx
4. Filen lagres i mappen Nedlastinger - finn filen der, høyreklikk og velg "Åpne med" Excel

Ny bruker får ikke logget på, hvorfor?

Det kan være flere grunner til det:
- Bruker har skrevet inn BrukerID eller passord feil
- Bruker har ikke lagt inn KundeID
- Ved oppretting av bruker er ikke brukeren knyttet til noen klienter med tilhørende rettigheter

Hvis du bruker epost til pålogging er det andre ting som kan være feil.
Send en mail til support@compello.com og be om hjelp.

Får ikke godkjent, feilmelding om "obligatorisk felt må fylles ut" - hva er feil?

Et eller flere felt kan settes til "Obligatorisk" i oppsettet. Det betyr at feltet må fylles ut før det enten kan godkjennes eller settes til regnskapsført.
Når et felt er obligatorisk er det obigatorisk å fylle ut på alle linjer. Hvis du mener du har lagt inn verdien i feltet, sjekk noen av de andre linjene og se om det mangler der. Ofte mangler verdi på 1. posteringslinje.

Bilaget har vært på flyt og er godkjent, men står som "ikke fordelt" og går ikke over til øk.system, hva er feil?

Sjekk om alle linjer på bilaget er fordelt - kanskje har du lagt til flere linjer etter at bilaget var på flyt og disse er glemt fordelt.
Tips! - Bruk funksjonen Godkjenn automatisk (F7) hvis du oppretter flere posteringslinjer etter at bilaget har vært hos godkjenner

Hvorfor har bilaget et rødt kryss eller fordelingsikon?

Hvis en godkjenner har avvist et bilag markeres dette med et rødt kryss. Denne godkjenner må fjernes fra distribusjonslista for at bilaget skal endre status.
Hvis bilaget har et fordelingsikon (flerpilet ikon) som er rødt, betyr det at godkjennere som var på bilaget er fjernet og bilaget er igjen ikke fordelt. Legg på en eller flere godkjennere på linje med rødt ikon.

Jeg vil endre rekkefølge på et bilag, men feltet er ikke aktivt - hva er feil?

Hvis du skal endre rekkefølgen på godkjennere må du stå på hver posteringslinje.
Står du i hodet på bilaget vil du ikke kunne endre noe i Distribusjonsvinduet.

Jeg får ikke gjort noen endringer på bilaget, hvorfor ikke?

Hvis du ikke får gjort endringer på bilaget ditt kan det være at det er sendt tilbake til Dok.import
Da kan det se ut som det ligger på Felles liste/arbeidslista, men i virkeligheten gjør det ikke det.
Se på SK.status ikonet inne på bilaget - hvis dette har et ikon med en pil som gjør u-sving finner du bilaget i modulen Dok.import
Finner du ikke ut av det - ta kontakt med support@compello.com

Rad 1 på bilaget bør være godkjent av system men er ikke det. Hva kan jeg gjøre?

Hvis rad 1 ikke er godkjent av system (det kan være forskjellige grunner for dette) kan du ordne det ved å opprette en ny rad på bilaget og fjerne den etterpå. Så snart du legger til en rad, blir rad 1 godkjent av System igjen. Deretter kan du ta vekk den nye raden.

Jeg vil at Per skal godkjenne alle bilag for Prosjekt X. Kan jeg lage en regel for det?

Ja, det kan du.
I regelbildet (klikk på ikon som ligner et ark i venstre menybar) velg riktig klient og fanen Regler.
Klikk på + for ny regel og gi den et navn.
Du kan begrense regelen til visse statuser og dokumenttyper, men du må ikke.
På venstre siden finn feltet Prosjekt og klikk pilen som flytter feltet Prosjekt ut til "HVIS" delen.
Nå må du knytte rett verdi til feltet, søk etter rett prosjekt.
Bestem om reglen din gjelder når prosjekt er i rad 1 eller i andre rader på bilaget (hvis det kan være begge to må du lage flere enn en regel for det).
Under SÅ-delen kan du legge inn andre verdier som kommer inn når dette prosjektet er valgt, men du må ikke.
På høyresiden, velg godkjenneren som skal få bilag med dette prosjekt på. Vanligvis vil rad-defineringen være det samme som for Prosjekt - dvs hvis prosjekt har "andre linjer" vil godkjenner også ha "andre linjer".
Du kan legge inn flere godkjenner om du vil.
Lagre regelen.

Du kan se mer info om regler i Support Video - klikk på "?" og velg Support Video. Skroll nedover til du finne denne om regler.

Kan jeg sende en faktura som ligger i Process til meg selv eller til andre på mail?

Ja, det er mulig. Ved å trykke på "last ned/utskrift" ikonet opp i høyre hjørne i bilagseditor så vil det dukke opp et vindu hvor man kan hake av for "E-post". Når dette feltet er huket av så vil man kunne legge inn mottaker(e) i feltet epostadresse og en eventuell tekst i feltet beskrivelse. Merk - har du ikke mulighet til å sette hake for "E-post" så er årsaken for dette at din bruker ikke har noen epostadresse registrert i brukeroppsettet i Process. Forutsetningen for å kunne benytte epostfunksjonen er at det ligger inne en epostadresse på egen bruker i brukeroppsettet.

Kan jeg kopiere data i en tabell fra en klient til en annen klient?

Ja, det kan du.
Forutsetninger er at:
1) Du kopierer fra og til samme dimensjon - dvs fra Dim 3 til Dim 3
2) Tabellene må ha samme navn i oppsett.

Her er det du gjør:
I Admin/Klientoppsett, finn klienten du vil kopiere fra og klikk på de små arkene.
Velg Kopier oppslagstabeller.
Marker tabellen du vil kopiere.
Velg klienten du skal kopiere til.
Klikk Kopier.

Hvorfor ser jeg ikke alle mine dimensjoner i Uvidet søk?

Hvis du har definert dimensjoner med navn - f.eks Avdeling, Prosjekt o.s.v er det et par ting du må gjøre for å få disse valgene opp når du søker i Utvidet Søk.
Du må sjekke at du har lagt inn navn på dimensjon i riktig kolonne for språk i AdminKlientoppsettklientPosteringlinjenavn.
Du må gjøre det feltet synlig i Bilagsoppsett (AdminBilagsoppsett). Hvis feltet er satt til ikke synlig, vil du ikke kunne bruke det som en søkrkriterie i arkiv.
Etter du har gjort disse endringene, logg ut og inn igjen, gå til Utvidet Søk og velg den aktuelle klienten. Deretter vil du kunne se dimensjonen med riktig navn i listen over ting du kan søke på.

Noe har blitt endret i oppsett og jeg vil vite hvem det var

Endringer som blir utført i ProcessAdmin kan du se i historikken, som finnes i AdminEndringslogg. Her ser du hva som ble gjort, og hvilken bruker som utførte endringen.

Kan jeg kopiere tabeller mellom klienter etter klientene er tatt i bruk?

Ja, det kan du.
Tabellene må ha samme navnet i Dimensjonsnavn for begge klienter.
Klikk på Admin og velg klienten du vil kopierer til (f.eks Klient Acme).
På høyre siden av klienten navn ser du ikon som to ark - klikk på det.
Velg klienten du vil kopierer fra (f.eks Klient Beta).
Sett en hake i for å kopiere oppslagstabeller.
Velg tabellen(e) du vil kopiere over til den andre klienten (f.eks Prosjekt).
Klikk Kopier.Nå vil innhold i Prosjekt for Beta kopieres over til Prosjekt for Acme.

Kan jeg fjerne samme godkjenner fra alle rader på en faktura samtidig?

Ja det kan du. Klikk i bilagets hodet (det vi si, ikke rad 1 men raden øverst hvor du ser bl.a Dok.type og Fakturanummer) - da ser du samlet alle godkjennere på hele bilaget i Fordelingsboksen. Hvis du klikker på søplebøtta ved siden av navnet på den du vil fjerne, fjernes den fra alle radene den lå på.

Hvorfor trigges ikke fordelingsregel?

Kriteriet for at fordelingsregel skal trigges er at det står haket av for "i rekkefølge" på selve bilaget. Er det ingen hake i "i rekkfølge" så vil ikke fordelingsregelen bli trigget

Hvorfor får jeg ikke oppslag når jeg gjør et arkivsøk på et arkivnummer som jeg vet finnes i Process?

Sjekk om det er gul tekst øverst i arkivsøket. Det kan være at det er satt filter som gjør at arkivsøk gir resultat ett år tilbake i tid. I så fall så trykker man på den gule teksten hvor det står "klikk her".
Da kan du selv regulere hvor langt tilbake i tid du ønsker å gjøre et arkivsøk.

Jeg finner ikke svar på det jeg lurer på, hva gjør jeg?

Ta kontakt med Compello Support - vi er alltid tilgjengelig for bistand.
Du kontakter oss ved å sende en mail til support@compello.com
Skriv hva saken gjelder og gi oss så mye info du kan.

Hvorfor får jeg ikke matchet min varefaktura?

Her er noen ting som man raskt kan sjekke - hvis de ikke hjelper deg å løse problemet alene, vil informasjonen likevel være veldig nyttig for oss.
1) Sjekk at PO er kommet til Compello - søk i arkiv etter bestillingsnummer. Du bør se minst en rad med dok.type som er en PO.
Finner du ikke et slik dokument har den ikke kommet over fra ERP og den må sendes på nytt.
2) Hvis PO finnes i Compello Process, sjekk at leverandøren er den samme som på faktura.
3) Hvis PO finnes i Compello sjekk at denne er oppdatert med det mottaket du er ute etter.
4) Sjekk at feltet Best.nr er riktig fylt ut på fakturaen med PO nummer og at det finnes antall og enhetspris på raden.
Hvis disse tingene ikke hjelpe, send en mail til support@compello.com og si oss så mye som du kan om problemet så vi kan undersøke.

Jeg drar på ferie. Kan en annen bruker godkjenne mine fakturaer?

Du kan sette opp en vikar for den perioden du er borte - klikk på tannhjulsikon og velge Sett vikar. Hvis du er en administrator i systemet kan du sette upp vikarer for andre i AdminBrukere.
Det virker slik at bilaget fordeles til deg som vanlig. Dersom du logger deg på først kan du godkjenne bilaget likevel. Dersom vikar logger seg på foran deg, vil bilag som er fordelt til deg bli godkjent for deg og sendt videre til vikar. Vikar oppsett vil ikke håndtere bilag som allerede i din innboks.

Bildene jeg har skannet blir utydelige og vanskelig å lese - hva kan jeg gjøre?

Hvis du skanner bilag selv for manuell import via Dok.import eller du sender bilaget til mail er det et par ting du skal huske på ved skanning:

1. Så langt det er mulig, ha alle sider i samme retning - stående
2. Still inn skanner på følgende innstillinger:
- sort/hvitt, tekst og 300 dpi (ikke mer, ikke mindre)
- skann til pdf eller tiff

Hvis importen allikevel blir sort og utydelig kan det være du skal skanne faktura og underbilag hver for seg. Importer faktura via Dok.import
og opprett bilaget. Deretter går du i arbeidslista og finner bilaget, åpner dette og drar deretter filen med underbilag inn via Drag&Drop.
Kvaliteten på bildene blir mye bedre på denne måten.

Hvordan oppretter jeg en ny bruker?

Du må ha rettigheten Globalt oppsett for å kunne gjøre dette. Dvs at du har tilgang til Admin-modulen og Brukeroppsett

Oppskrift ligger i Process under ikonet ? og Dokumentasjon.
Last ned brukerdokumentasjonen og på s. 36 i PDF-filen om Adminmodulen finner du oppskriften.

Hvordan får jeg alle bilag over et bestemt beløp til å gå til sjefen for godkjenning?

Du kan lage beløpsregler i Fordelingsregler.
For å lage en Fordelingsregel, klikk på Regler og velg fanen Fordelingsregler.
Klikk på + for en ny regel og legge inn et navn.
I kolonnen til venstre, velg beløp og klikk på pilen som peker mot høyre.
Legg inn => (større enn) og beløpet som er grensen - f.eks => 10000.
I feltet Godkjenner, velg personen som skal godkjenne bilaget men ikke alene hvis beløpet overstiger grensen. Dette gjør at brukerne blir i riktig rekkefølge
I feltet nede til høyre, velg navnet på sjefen, eller denne som skal godkjenne hvis beløpet overstiger..
For alle tre feltene, se godt på om reglen gjelder kun for leveandørlinje, kun for andre linje, for alle linje eller en kombinsajon. Du kan f.eks velge å ha beløpsgrensen på leverandørlinjen alene (men godkjennere på de andre linjer) eller du kan velge at beløpsgrensen gjelder for alle linjer (og dermed godkjenneren også).
Velg om reglen gjelder for en bestemt dok.type, regnskapsstatus o.s.v og lagre.
Velg om godkjenner foran skal være første godkjenneren på linjen, eller ikke den første for at reglen gjelder.

Husk at reglen gjør at bilaget går både til første godkjenneren og den tilleggsgodkjenneren hvis beløpet overstiger grensen.
Husk at du også må velge "I rekkefølge" i AdminKlientoppsettriktig-klientArbeidsflyt for at det skal virke.

Hvordan endrer jeg passordet på en annen bruker

Du må ha tilgang til Globalt oppsett.
Klikk på Admin i menuvalget.
Velg fanen Brukeroppsett.
Finn riktig bruker.
I delen om brukerinformasjon, klikk på Endre passord.
Legg inn nytt passord, og bekrefte dette.
Lagre.
Si fra til brukeren på en sikker måte.

Hvordan få jeg valgt for meg arkivnummerserie og dok.type i DokumentImport?

Hvis de fleste bilagene for en klient har samme dok.type og samme arkivnummerserie, kan du velge dem som default i oppsett. De vil da foreslås i Dok,Import når du importerer bilag for denne klienten (du kan endre dem hvis du trenger).
Gå inn på AdminKlientoppsett.
Velg riktig klient.
Velg Dokumenttype.
Velg denne typen du vil ha som default og deretter klikk på Sett som default.
Gjør det samme for Arkivnummerserie.

En godkjenner har avvist faktura og den må betales - hva gjør jeg nå?

Når en godkjenner avviser en faktura vil dette vises i arbeidsliste med et rødt kryss
Dette bilaget vil nå ikke gå videre i prosessen.

Løsning:
1. finn bilaget
2. I Godkjenner-vinduet, trykk på søplekasseikonet etter godkjenners navn (den som har avvist)
3. Fordel bilaget på nytt, enten til samme (hvis avvist pga brukerfeil) eller annen godkjenner

Bilaget har fått et rødt ikon - rød pil som peker i flere retninger - hva gjør jeg nå?

Alle godkjennere som sto på bilag/bilagslinjer er fjernet og bilaget må behandles på nytt.

Bilaget mitt har ikke kommet over til ERP og jeg finner det kun i arkiv. Hvorfor?

Hvis bilaget kun kommer opp via søk må vi se på RF.status
Hvilken regnskapsstatus har bilaget:
1. Grått ikon - bunke med bilag: Bilaget er satt til "Kun arkiv" - sjekk historikk
2. Grønt Regnskapsførerikon: Sjekk under Admin-modulen og Klientoppsett, Reaktiverte bilag.
Kan det være at bilaget har feilet og ligger på feillista? Hvis ja, marker og trykk Reaktiver
3. Exportert til lønnssystem: Bilaget har et ikon som ser ut som en hånd med S på seg: Bilaget har fått feil status,
ta kontakt med support@compello.com for å sette tilbake til korrekt status.

Hvordan får jeg alle bilag over et bestemt beløp til å gå til sjefen for godkjenning?

Du kan lage beløpsregler i Fordelingsregler.
For å lage en Fordelingsregel, klikk på Regler og velg fanen Fordelingsregler.
Klikk på + for en ny regel og legge inn et navn.
I kolonnen til venstre, velg beløp og klikk på pilen som peker mot høyre.
Legg inn => (større enn) og beløpet som er grensen - f.eks => 10000.
I feltet Godkjenner, velg personen som skal godkjenne bilaget men ikke alene hvis beløpet overstiger grensen. Dette gjør at brukerne blir i riktig rekkefølge
I feltet nede til høyre, velg navnet på sjefen, eller denne som skal godkjenne hvis beløpet overstiger..
For alle tre feltene, se godt på om reglen gjelder kun for leveandørlinje, kun for andre linje, for alle linje eller en kombinsajon. Du kan f.eks velge å ha beløpsgrensen på leverandørlinjen alene (men godkjennere på de andre linjer) eller du kan velge at beløpsgrensen gjelder for alle linjer (og dermed godkjenneren også).
Velg om reglen gjelder for en bestemt dok.type, regnskapsstatus o.s.v og lagre.
Velg om godkjenner foran skal være første godkjenneren på linjen, eller ikke den første for at reglen gjelder.

Husk at reglen gjør at bilaget går både til første godkjenneren og den tilleggsgodkjenneren hvis beløpet overstiger grensen.
Husk at du også må velge "I rekkefølge" i Admin\Klientoppsett\riktig-klient\Arbeidsflyt for at det skal virke.

Hvordan endrer jeg passordet på en annen bruker

Du må ha tilgang til Globalt oppsett.
Klikk på Admin i menuvalget.
Velg fanen Brukeroppsett.
Finn riktig bruker.
I delen om brukerinformasjon, klikk på Endre passord.
Legg inn nytt passord, og bekrefte dette.
Lagre.
Si fra til brukeren på en sikker måte.

Hvordan få jeg valgt for meg arkivnummerserie og dok.type i DokumentImport?

Hvis de fleste bilagene for en klient har samme dok.type og samme arkivnummerserie, kan du velge dem som default i oppsett. De vil da foreslås i Dok,Import når du importerer bilag for denne klienten (du kan endre dem hvis du trenger).
Gå inn på Admin\Klientoppsett.
Velg riktig klient.
Velg Dokumenttype.
Velg denne typen du vil ha som default og deretter klikk på Sett som default.
Gjør det samme for Arkivnummerserie.

En godkjenner har avvist faktura og den må betales - hva gjør jeg nå?

Når en godkjenner avviser en faktura vil dette vises i arbeidsliste med et rødt kryss
Dette bilaget vil nå ikke gå videre i prosessen.

Løsning:
1. finn bilaget
2. I Godkjenner-vinduet, trykk på søplekasseikonet etter godkjenners navn (den som har avvist)
3. Fordel bilaget på nytt, enten til samme (hvis avvist pga brukerfeil) eller annen godkjenner

Bilaget har fått et rødt ikon - rød pil som peker i flere retninger - hva gjør jeg nå?

Alle godkjennere som sto på bilag/bilagslinjer er fjernet og bilaget må behandles på nytt.

Bilaget mitt har ikke kommet over til ERP og jeg finner det kun i arkiv. Hvorfor?

Hvis bilaget kun kommer opp via søk må vi se på RF.status
Hvilken regnskapsstatus har bilaget:
1. Grått ikon - bunke med bilag: Bilaget er satt til "Kun arkiv" - sjekk historikk
2. Grønt Regnskapsførerikon: Sjekk under Admin-modulen og Klientoppsett, Reaktiverte bilag.
Kan det være at bilaget har feilet og ligger på feillista? Hvis ja, marker og trykk Reaktiver
3. Exportert til lønnssystem: Bilaget har et ikon som ser ut som en hånd med S på seg: Bilaget har fått feil status,
ta kontakt med support@compello.com for å sette tilbake til korrekt status.

Hva betyr ERP ref "VBP: invalid turnover class" ?

Meldingen kommer fra Visma Business og den betyr at omsetningklasse er feil i forhold til mva-koden som er benyttet.
Inne i Visma skal du finne en beskrivelse av koblingen mellom avgiftskode og omsetningsklasse.

Hva betyr ERP ref "VBP: Illegal value date dd.mm.yyyy. Check suspension date …"

Bilaget har en bilagsdato eller bokføringsdato som er frem i tid i en periode det ikke er åpnet for.
Perioden må åpnes og det må opprettes avgiftsterminer for periodene i tillegg

Hvor kan jeg se alle bilag som jeg har godkjent?

Hvis du er en godkjenner har du et valg i Process "Tidligere godkjent av meg" hvor kan du se alle bilag som du har godkjent før. Men hvis du har godkjent mange bilag kan de likevel være lettere å klikke på forstørrelsesglas for å go inn på Utvidet sk hvor du kan begrense søk med info om f.eks prosjekt/dato/beløp/leverandør.

Jeg skal kunne se og kontere et visst felt, men jeg ser den likevel ikke - hvorfor?

Bilagsoppsett redigeres for alle i Admin/Bilagsoppsett og det er også mulig for brukere å gjøre visse endringer i Kolonnevelger når de jobber med bilag. Hvis du ikke ser endringene som er gjort i oppsett på bilag du jobber med, prøv å klikke på "Tilbakestill" i Kolonnevelger. Deretter oppdater arbeidslisten og gå inn å bilaget på nytt.

Hvorfor er status "Regnskapsført" grået ut så jeg ikke kan velge den?

Sjekk om bilaget har fått Dok.type DUBLETT fordi da kan du ikke sette bilaget til "Regnskapsført". Hvis det er DUBLETT, søk i Arkiv etter fakturanummer på bilaget for å sjekke om det har kommet inni Process før. Dublett sjekk gå på fakturanummer og leverarandør så for å endre DUBLETT på et bilag må du ordne ting slik at det ikke finnes bilag med samme leverandør og fakturanummer på.

Hvorfor ser jeg ikke feltene jeg trenger i PO match boks?

Når du prøver å matche en PO faktura i PO Match boks, ser du felt som kan styres i oppsett. Gå inn i Admin/Bilagsoppsett og velg Default oppsett for PO. Velg deretter Linje og nå kan du sette til synlig de feltene som du trenger å kunne se. Du kan også endre rekkefølgen ved å dra feltene iForhådsvisning til ønsket plass. Klikk på Lagre etterpå.

Hvorfor skjer ikke PO match automatisk på mine varefakturaer?

For at PO match skal skje automatisk må følgende ting være på plass:
1) I Admin/Innstillinger/Regler for PO matching må Koble faktura mot bestilling være valgt.
2) PO må komme inn i Compello Process før varefakturaen kommer.
3) PO-nummer må komme på varefaktura ved import.
4) Leverandør og PO-nummer må være det samme på PO og varefaktura.
5) Dersom matching ikke skjer automatisk kan du gå inn i PO matchboks (klikk ikonet ovenfor radene på bilaget) for å finne radene du ønsker, eller klikke på Ctrl+J.

Hvordan kan jeg se meldinger fra ERP/Økonomisystem i Process?

Mange integrasjoner sender en melding til Compello Process når bilaget er forsøkt overført til ERP. Noen sender kun feilmeldinger men andre sender også en bekreftelse at bilag har kommet over. For å lett kunne se slike meldinger i Arbeidslisten i Process, gå inn i Admin/Bilgsoppsett og gjør feltet ERP ref til Alltid synlig på hodet for alle Default bilagsoppsettene.

Bilaget mitt har fått status "Exportert lønnssystem" og er ikke overført ERP, hva gjør jeg?

RF.status "Exportert til lønnssystem" er en ikke utbygget funksjonalitet som bare sender bilaget til Arkiv.
Du må ta kontakt med support@compello.com for å få bilaget tilbake til aktiv status slik at
det kan bli overført ditt økonomisystem.

Hvorfor blir Beløp = 0,00 når jeg legger noe i feltet Mengde?

Feltet Mengde er knyttet til Varefaktura og matching mot Bestilling.
Feltet er knyttet opp mot feltet Enhetspris.
Hvis du legger noe i Mengde men har 0 i Enhetspris blir Beløp = 0

EHF faktura har bare en forside - hvor er resten?

Det er ikke obligatorisk å inkludere en PDF-faktura i en EHF. Hvis avsender ikke har lagt inn dette i filen må de kontaktes ved spørsmål.
Compello leverer samme innhold som vi mottar - ingenting fjernes.
Hvis du lurer på om det finnes flere sider eller ikke, send mail til Support@compello.com. Viktig at fakturanummer eller arkivnummer oppgis i mailen.