Hopp til innhold
6. februar 2024

Release 4

Endret visning av statusfelter, endringer i kolonnevelger, og innstillinger for visning av dokumentstatus og scanner status ikoner.

Visning av statuser

For å øke lesbarheten endrer vi måten vi viser statuser i Compello på.

Før:

Alle statuser - Dokumentstatus, Skanner status og Godkjenningsstatus - vises kun med ikoner, og vi har tilbakemelding fra mange kunder om at disse er lite intuitive og lesbare.

Etter:

Vi endrer slik at Dokumentstatus og Skanner status nå som standard vises med ikon + tekst, mens Godkjenningsstatus nå vises som tekst inne i et godkjenningsmerke som endrer farge basert på nåværende godkjenningsstatus.

Vi endrer også slik at du kan styre om du ønsker å se ikon + tekst eller bare tekst for Dokumentstatus og Skanner status feltene.  Dette styrer du gjennom nye innstillinger i kolonnevelgeren (se punktet om kolonnevelger).  Her kan du også styre om Skanner status feltet skal vises i arbeidslisten eller ikke.

Den nye visningen av godkjenningsstatus gjøres også i posteringslinjene i bilagseditoren.

Endring i kolonnevelger - arbeidslisten

Før:

Kolonnevelgeren i arbeidslisten viste menyvalg for både hodelinje og posteringslinje, selv om det ikke var mulig å velge posteringslinje, siden posteringslinjene ikke er tilgjengelige i arbeidslisten.

Etter:

Kolonnevelgeren i arbeidslisten viser nå bare tilgjengelige felter for hodelinjen, siden det kun er hodefelter som er relevante for arbeidslisten.


I tillegg har det kommet et nytt valg for Innstillinger hvor du kan velge om du ønsker å vise ikoner + tekst eller bare tekst for Dokumentstatus og Skanner status feltene.  Disse to innstillingene påvirker visningen i både arbeidslisten og bilagseditoren.  Vi har også lagt til et valg for om du ønsker å vise Skanner status feltet i arbeidslisten eller ikke.

Endring i kolonnevelger - bilagseditor

Før:

Kolonnevelgeren i bilagseditoren viste tilgjengelige felter for både hodelinjen og posteringslinjene i bilagseditoren.

Etter:

Kolonnevelgeren har nå i tillegg til tilgjengelige felter for hodelinjen og posteringslinjene, også tilgang til de samme innstillingene for om du ønsker å vise ikoner + tekst eller bare tekst for Dokumentstatus og Skanner status feltene.  Disse to innstillingene påvirker både arbeidslisten og bilagseditoren.  Du har også tilgjengelig valget for om du ønsker å vise Skanner status i arbeidslisten eller ikke.