Jump to content

Personvern­erklæring

Hos Compello tar vi personvern på alvor. Når du besøker nettstedet vårt, kan du være sikker på at dataene dine lagres på en ansvarlig måte og at vi ikke deler dem med andre parter.

Les dette for å forstå hvordan vi behandler dine personopplysninger når du bruker nettsiden. Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, for eksempel en e-postadresse, adresse, telefonnummer osv.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i november 2021

1. Kontroller i henhold til EUs personvernforordning (GDPR)

Kontrolløren for dette nettstedet er Compello AS, Karenslyst Allé 56 0277 Skøyen. Du finner mer informasjon om bedriften vår under kontaktinformasjonen.

2. Hvilke personopplysninger behandler Compello?

Personopplysninger som Compello behandler om deg kan være:

 • Grunnleggende kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer, e-post og demografisk informasjon
 • Informasjon om brukere og webtrafikk som innloggings-ID, brukernavn og IP adresse
 • Finansiell informasjon som fakturainformasjon
 • Innhold du har lastet opp eller delt med Compello som for eksempel bilder, kommentarer, artikler og videoklipp
 • Statistikk som viser hvordan brukerne anvender vår software og konsumerer innhold vi tilbyr
 • Informasjon delt i forbindelse med jobbsøknader

For de formål som nevnes i avsnittet “Hvorfor behandler vi personopplysninger?” behandler Compello ikke sensitive personopplysninger om deg.

3. Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Generelt samler Compello inn personopplysninger direkte fra deg eller andre personer som er tilknyttet vår Kunde. Dersom Kunden du jobber for kjøper produkter og tjenester fra Compello via et partnerselskap av Compello kan vi samle inn opplysninger om deg fra partnerselskapet.

Vi benytter også informasjonskapsler (cookies) og andre sporingsteknologier når du besøker Compello sine nettsider, bruker våre applikasjoner/tjenester og er i dialog med oss via e-post, for å optimere din opplevelse av Compello, våre produkter og våre nettsider. Se gjerne vår cookie policy for ytterligere informasjon om dette.

I noen tilfeller kan vi også samle inn informasjon om deg fra andre kilder. Disse kildene kan være tredjeparter, våre markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale medier.

4. Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Denne personvernerklæringen gjelder når Compello-konsernet og våre datterselskaper (Compello) behandler dine personopplysninger for ulike formål i forbindelse med at du er i dialog med oss. Dette kan eksempelvis være ved:

Kjøp og levering

 • Håndtere kundebestillinger, avtaler og betalinger
 • Tilby tjenester direkte til deg, som e-læring, webinar og rapporter
 • Gi tilbud om produkter og tjenester til Kunder
 • Opprette og fasilitere kontoer for brukere av våre tjenester

Support og forbedringer

 • Forbedre og utvikle kvalitet, funksjonalitet og brukeropplevelse for våre produkter, tjenester og Compello nettsider
 • Tilby kundesupport for våre produkter og tjenester
 • Drive nettforum for opplæring og for å muliggjøre interaksjon mellom brukere og Compello

Sikkerhet

 • Oppdage, redusere og forhindre sikkerhetstrusler og misbruk, samt utføre vedlikehold og feilsøking

Markedsføring

 • Håndtere preferanser og sende ut markedsmateriell
 • Opprette interesseprofiler for å markedsføre relevante produkter og tjenester (profiling)

Rekruttering

 • Administrere rekrutteringsprosesser og behandle jobbsøknader
 • Vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser

Informasjon om hvordan personopplysninger behandles i en av våre mange tjenester er beskrevet i den respektive Databehandleravtalen for tjenesten. Compello er i dette tilfellet Databehandler, og behandler kun data på vegne av og etter instrukser gitt av Kunden. For ytterligere informasjon om dette kan du kontakte kundesupport for den spesifikke tjenesten.

Dette er spesifisert i artikkel 6(1)(f) i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vår "interesse" med hensyn til artikkel 6(1)(f) er å drive denne nettsiden. Vi opprettholder samtidig integriteten, tilgjengelighet og konfidensialitet av informasjonen.

5. Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger?

Compello behandler personopplysninger på flere rettslige grunnlag.

Avtale med deg

Vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av en juridisk bindende avtale med deg. Dette kan eksempelvis være når du søker på en stilling i Compello. Behandling av dine personopplysninger som CV, søknad og referanser er nødvendig for at Compello skal kunne håndtere jobbsøkeres henvendelser før en kontrakt er signert.

Ditt samtykke

Compello kan også behandle dine personopplysninger basert på samtykke. Du vil alltid ha muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke.

Legitim interesse

Compello har en legitim interesse når vi behandler dine personopplysninger for formål som, sikkerhet, support og forbedring, samt når du opptrer som en kontaktperson for en eksisterende eller potensiell kunde, herunder i forbindelse med kundesupport. Dine personopplysninger behandles fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke er i konflikt med dine fri- og rettigheter som privatperson.

Videre behandler Compello dine personopplysninger basert på legitim interesse dersom du melder deg på et webinar, laster ned rapporter og annet innhold fra våre nettsider, samt når du benytter deg av Compello sine nettforum. Den legitime interessen er å gi deg korrekt innhold, arrangere webinarer, markedsføring og administrere dine henvendelser. Les mer om hvordan Compello behandler dine personopplysninger til markedsføring basert på legitim interesse og dine rettigheter i den forbindelse under denne personvernerklæringens punkt om “Markedsføring”.

6. Hvordan deler vi dine personopplysninger?

Innenfor Visma-konsernet

Compello er eid av Visma. Siden Visma-konsernet består av mange forskjellige datterselskaper er det viktig for oss at vi gir deg en best mulig kundeservice og totalopplevelse. For å opprettholde en fullstendig oversikt over og innsikt i hvilke Kunder og kontaktpersoner som har forbindelser med de ulike selskapene i Visma, kan koordinering på tvers av selskaper og land være nødvendig.

Utenfor Visma-konsernet

Visma kan også dele dine personopplysninger med eksterne tredjeparter i følgende sammenhenger:

Compello nettforum

Dersom du legger ut et innlegg, skriver kommentarer eller lignende på Compello nettforum eller andre fora på Compellos sine nettsider, kan slik informasjon leses og brukes av alle andre som har tilgang til slike fora. Compello er ikke ansvarlig for informasjon du tilgjengeliggjør i slike nettforum, Compello-nettsider eller andre lignende fora.

Forretningspartnere

Compello kan dele dine personopplysninger med våre partnere så lenge dette anses som legitimt fra et forretningsperspektiv og er i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

Offentlige myndigheter

Politiet og andre myndigheter kan kreve å få utlevert personopplysninger fra Compello. I slike tilfeller vil Compello bare utlevere personopplysninger og data dersom det foreligger en rettskjennelse eller lignende om å gjøre det.

7. Når benytter vi underleverandører?

Compello bruker underleverandører til å behandle personopplysninger. Disse underleverandørene er vanligvis leverandører av skytjenester eller andre IT-tjenester.

Ved bruk av underleverandører vil Compello inngå en databehandleravtale (DBA) for å beskytte dine rettigheter til personvern i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Dersom underleverandører befinner seg utenfor EU/EØS, vil Compello sørge for at det inngås gyldige overføringsmekanismer med disse på dine vegne ved å benytte ordninger godkjent av EU kommisjonen, herunder EU Model Clauses.

Du finner ytterligere informasjon om underleverandører for Compello sine produkter og tjenester på Visma Trust Centre.

Du er alltid velkommen til å be om en oversikt over og mer detaljert informasjon om Compello sine underleverandører. Hvordan du kan kontakte oss står beskrevet i siste avsnitt i denne erklæringen.

8. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Compello lagrer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser. Når behandling av personopplysninger er basert på andre rettslig grunnlag, som legitim interesse, vil opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Derfor kan dine personopplysninger være underlagt forskjellige lagringsrutiner basert på typen data og formålet for innsamlingen. Her er noen eksempler:

Ved rekruttering sletter Compello dine personopplysninger som CV, søknad og andre dokumenter når rekrutteringsprosessen er avsluttet, vanligvis maksimum 6 måneder etter søknadsfristen, med mindre annet er avtalt med deg.

Et annet eksempel er kontaktinformasjon som lagres for markedsføringsformål, inkludert leads eller potensielle kunder. Slike personopplysninger vil slettes senest 24 måneder etter siste registrerte aktivitet.

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon om sletting av data (se kontaktinformasjon i siste avsnitt i denne erklæringen).

9. Hva er dine rettigheter?

Grunnleggende rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over de personopplysningene vi lagrer om deg. Du kan også ha rett til å ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet). Du har også rett til å be om at Compello korrigerer feil i dine personopplysninger. Dersom du har en konto hos Compello på et Compello-nettsted, kan dette vanligvis gjøres under "din konto" eller "din profil" på det aktuelle Compello-nettstedet eller tjenesten.

Videre har du rett til å be om sletting av personopplysninger og til å begrense eller motsette deg behandling av dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen eller andre tjenestespesifikke vilkår.

Vennligst bruk e-postadressen privacy@compello.com for å komme i kontakt med oss angående punktene i dette avsnittet.

Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet vedrørende vår behandling av personopplysningene dine.

10. Markedsføring og profilering

10.1 Den legitime interessen

Når du er i dialog med Compello ved å besøke våre nettsider, laste ned innhold, deltar på webinarer, samt når du bruker våre sine tjenester, vil Compello behandle dine personopplysninger basert på legitim interesse. En av Compello sine legitime interesser for behandling av personopplysninger er markedsføring.

Compello bruker dine personopplysninger til å levere relevant innhold til deg gjennom direkte markedsføring på sosiale medie, telefon, e-post, nettsider eller i en Compello-tjeneste, basert på dine preferanser. Personopplysninger som behandles er aggregerte detaljer om deg som for eksempel IP-adresse, interesser (hva du har klikket på etc.), brukernavn og enhet. Dette gjøres ved bruk av teknologier som informasjonskapsler (cookies) og kalles profilering. Compello vil også kunne kombinere dette med informasjon om kundeforholdet vi har med din virksomhet. 

Vi bruker blant annet verktøyet Snitcher for å måle bruken av våre nettsider. Denne tjenesten viser oss navnene på selskapene ,og adressene deres, basert på IP-adressene til besøkende på nettstedet vårt. For at Snitcher skal kunne skille mellom ulike besøkende på nettstedet, setter den en informasjonskapsel (cookie) med navnet 'SNID' som varer i to år.

Formålet med profileringen er å levere tilpasset markedsføring til deg, forbedre brukeropplevelsen din med våre tjenester/websider og levere produkter som kundene våre er fornøyd med. Compellos tjenester brukes generelt som verktøy for arbeidsrelaterte formål, og din atferd i disse verktøyene sier dermed lite om ditt personlige liv. Det er heller ikke snakk om noe sensitiv informasjon. Dine personopplysninger behandles derfor fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke er i konflikt med dine friheter og rettigheter som privatperson.  

Compello bruker også e-post som verktøy for å kommunisere  markedsføring, men kun dersom du har gitt samtykke i henhold til markedsføringsloven dersom det er behov for dette. Hvis du har gitt et samtykke har du alltid mulighet til å trekke dette tilbake og reservere deg fra markedsføringen som beskrevet nedenfor.

10.2 Rett til å velge bort markedsføringskommunikasjon

Du har rett til å melde fra om at du ikke ønsker å motta eller være gjenstand for markedsføring og profilering fra Compello og kan gjøre dette ved enten å:

 1. Følg instruksjonene for reservasjon (opt out) inkludert i markedsføringskommunikasjon
 2. Endre innstillinger på din profilside/konto hos Compello
 3. Kontakte oss ved å sende en e-post til privacy@compello.com
 4. Ved å bruke widget på websiden

Du vil også ha mulighet til å samtykke til/trekke tilbake ditt samtykke for informasjonskapsler (cookies) på en vår nettside gjennom vår cookie-banner widget.

Vær oppmerksom på at selv om du velger ikke å motta markedsføringskommunikasjon fra Compello, kan du likevel motta administrativ kommunikasjon som for eksempel bestillingsbekreftelser eller varsler som er nødvendige for å administrere kontoen din eller de tjenestene som vi tilbyr kundene våre.

11. Endringer

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen jevnlig. Dersom vi gjør betydelige endringer i personvernerklæringen vår som vesentlig endrer vår personvernpraksis, kan vi også varsle deg på annen måte, for eksempel ved å sende ut en e-post eller legge inn et varsel på selskapets nettsider og/eller sosiale medier, før endringene trer i kraft.

Denne personvernerklæringen revideres årlig og alle endringer godkjennes av Visma sitt Data Protection Council. Sist oppdatert: 2021-09-13.

12. Vår Data Protection Manager

Torgeir Lyngstad er vår Data Protection Manager.

Du er velkommen til å kontakte Torgeir hvis du har spørsmål om data protection og Compello.

E-mail: privacy@compello.com

13. Kontakt

Compello er eid av Visma. Visma er et europeisk selskap, med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemet som krysser landegrenser. Visma leverer programvare og tjenester til private og offentlige virksomheter i Europa. Vismas hovedkontor ligger i Oslo.

Kontaktinformasjon Compello:

Compello AS
Besøksadresse: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge

Telefonnummer: +47 67 10 60 00

Vi vil gjerne høre din mening. Dersom du har kommentarer til eller spørsmål om personvernerklæringen vår, eller andre spørsmål knyttet til personvern, herunder mulige personvernbrudd, ber vi deg kontakte oss på privacy@compello.com.

Alle strategiske beslutninger om personvern i Visma treffes på konsernnivå av vårt Data Protection Council, som er under tilsyn av konsernets personvernombud (Data Protection Officer). Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:

Visma konsernet og dets datterselskaper:

Hovedkontor: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge

Telefonnummer: +47 46 40 40 00

Vi behandler dine henvendelser og klager konfidensielt. Vår representant kommer til å kontakte deg for å håndtere eventuelle spørsmål og problemstillinger, og skissere mulighetene for hvordan vi kan løse disse. Vårt mål er å sikre at klager blir løst på en riktig og hensiktsmessig måte.

14. Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har rett til å sende inn en klage på hvordan vi behandler dine personopplysningene til en tilsynsmyndighet.

Tilsynsmyndigheten som har ansvaret for Compello:

Datatilsynet

Besøksadresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo

Postadresse: Postboks 8177 Dep., NO-0034 Oslo

Org.no 974 761 467

Telefon: +47 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no

15. Personvernpolitikk på nettet

Denne personvernpolitikken gjelder kun for informasjon som deles og / eller samles inn via nettaktivitetene våre og for personer som besøker nettstedet vårt. Denne personvernpolitikken gjelder ikke for informasjon som vi samler inn andre steder eller via andre kanaler enn dette nettstedet.

16. Samtykke

Når du bruker nettstedet vårt, godtar du denne personvernpolitikken og innholdet i den.

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo