Hopp til innhold
SEND, RECEIVE & EDI-2
Viktige endringer i vår EDI og fakturadistribusjonsløsning

Visma-konsernet, som omfatter både Compello AS og Visma Amili AS (tidligere kjent som Visma Financial Solutions AS), har en spennende visjon om å styrke sin posisjon som den fremste leverandøren av helhetlige løsninger for alt fra fakturadistribusjon til betaling i Norge.

Som en del av den spennende reisen, vil det skje noen endringer framover.

Fra og med 1. januar 2024 vil våre SEND, RECEIVE og EDI tjenester bli overført og administrert av Visma Amili AS.

Compello AS vil fokusere på å forsterke og forbedre vår fakturahåndteringstjeneste - PROCESS. 

Visma Amili AS bidrar som en verdifull underleverandør i denne prosessen med løsninger og kompetanse innenfor aksesspunkt og fakturamottak.

 

 

SEND, RECEIVE og EDI: Alle kundeforhold knyttet til Compello SEND, RECEIVE og EDI vil bli administrert og håndtert av Visma Amili AS fra 01.01.2024. Dette vil si at alle fakturaer for denne tjenesten vil bli sendt fra Visma Amili AS, registrert under organisasjonsnummer 984 842 252.

PROCESS: Det vil ikke bli noen endringer her. Tjenesten håndteres og støttes av Compello AS som før. Selv med administrasjonsendringer, opprettholdes Compello SENDs kvalitet, inkludert topp support, utvikling og de samme dedikerte kontaktpersonene.

 

Visma Amili AS

Visma Amili AS har alltid vært i forkant når det gjelder innovasjon innen fakturadistribusjon, kredittstyring og betalingsoppfølging.

Gjennom denne omleggingen er vi trygge på at Compello SEND, RECEIVE og EDI-kunder vil oppleve en utvidet portefølje av ledende tjenester som er skreddersydd for å møte fremtidens behov.

Visma Amili AS vil være en viktig underleverandør av Compello AS på blant annet RECEIVE (fakturamottak).

“Vi skal lede an og utgjøre en forskjell i denne bransjen.” Lene Myklebust, CEO i Visma Amili AS

 

Spørsmål og svar

Alle spørsmål
SEND & RECEIVE
EDI
PROCESS

Hvis jeg har både RECEIVE og SEND, hvor ligger kundeforholdet mitt da?

Ditt kundeforhold vil ligge hos Visma Amili AS fra 01.01.2024.

Hva skjer hvis jeg har både PROCESS og SEND, hvem forholder jeg meg til?

Når det gjelder support vil det være egne mailadresser for hver tjeneste.

Process support vil du treffe på support@compello.com inntil videre. Fra og med 1. januar vil denne mailadressen også endres til help@compello.com .

Fra 1. januar 2024 vil SEND support få denne supportmailen: send.support@amili.no

Hvordan vil virksomhetsoverdragelsen påvirke tjenestene vi mottar?

Det vil ikke bli noen merkbar forskjell på selve tjenesten. Den store forskjellen er at ditt Compello kundeforhold faktureres og håndteres fra Visma Amili AS, tidligere Visma Financial Solutions AS, 01.01.2024 (organisasjonsnummer 984 842 252).

Vil det bli noen endringer i måten vi sender fakturaer til dere på?

Nei, det vil ikke bli endringer i hvordan dere sender fakturaer til SEND tjenesten. Alt ved tjenesten blir som før.

Blir det noen endringer i behandlingstiden for fakturaer?

Nei, det vi ikke bli endringer i behandlingstid på faktura. Alt ved tjenesten blir som før.

Er det tekniske krav eller spesifikasjoner vi må være oppmerksomme på når Visma Amili AS tar over fakturamottaket?

Det vil bli etablert nye adresser for innsendelse av supportsaker, en adresse for SEND & RECEIVE og en for EDI.

SEND & RECEIVE: send.support@amili.no

EDI: edi.support@amili.no 

Det er ingen endring i tekniske krav knyttet til flyttingen av personell til Visma Amili AS.

Hvordan vil dere sikre en jevn overgang av tjenestene til Visma Amili AS?

Som kunde vil du ikke merke så stor forskjell. Det er ikke bare tjenesten som flyttes, men også de samme dyktige folkene du er kjent med. Visma Amili AS og Compello AS jobber tett sammen både før og etter overdragelsen, og vil i en overgangsperiode ha tett kontakt for at du som kunde skal bli godt ivaretatt.

Hvordan vil dere kommunisere eventuelle endringer eller oppdateringer til oss i løpet av overgangsperioden?

Vi i Compello vil oppdatere deg med all informasjon fram til Visma Amili AS tar over kundeforholdet 01. januar 2024. De tar deg godt i mot :)

Hvor skal SEND kunder sende inn supportsaker og hvilket nummer kan de ringe?

Har du en supportsak kan du fra 1. januar sende mail til: send.support@amili.no. Det blir ingen telefonsupport. 

Hvordan vil dere håndtere overføring av sensitive data til Visma Amili AS?

Data ligger enten på egne, dedikerte servere eller på egne subscriptions i Azure slik at vi kan styre med tilgangskontroll at ingen har uberettighet tilgang til data gjennom overføringen.

Hvordan vil dere sikre at våre data forblir sikre og konfidensielle gjennom overdragelsen?

Dine data blir ikke flyttet eller endret på noen måte gjennom denne overdragelsen. Det eneste som endrer seg er at de samme menneskene som i dag jobber med å utvikle, drifte og supportere tjenesten, etter 01. januar 2024 ikke lenger vil være ansatt i Compello AS, men i stedet i Visma Amili AS.

Vil overdragelsen medføre endringer i åpningstidene for support?

Nei, det vil ikke være noen endring i åpningstid. Du vil i tillegg treffe de samme supportkonsulentene:)

Vil API-ene eller integrasjonene våre med deres systemer påvirkes?

Nei, eksisterende APIer eller integrasjoner vil ikke bli påvirket av flyttingen.

Vil bankkontonummeret deres for betaling av fakturaer endres?

Ja, det vil bli et nytt bankkontonummer for betaling av fakturaene fra Visma Amili AS.

Hvordan vil overdragelsen påvirke våre betalingsbetingelser?

Betalingsbetingelsene dere har idag vil ikke endre seg.

Hvordan vil overdragelsen påvirke våre betalingsbetingelser?

Betalingsbetingelsene dere har idag vil ikke endre seg

Vil bankkontonummeret deres for betaling av fakturaer endres?

Ja, det vil bli et nytt bankkonto for betaling av fakturaene fra Visma Amili AS.

Vil overdragelsen medføre endringer i åpningstidene for deres kundesupport?

Nei, åpningstid på support vil ikke endre seg.

Hvordan vil dere sikre at våre data forblir sikre og konfidensielle gjennom overdragelsen?

EDI-miljøet ligger på egne servere og egne Azure-abonnementer, og der har vi muligheten til å begrense tilgangen til autorisert personell.

Hvordan vil EDI-transaksjonene bli påvirket av overdragelsen?

I tillegg til en ny bruker i Elhub, fortsetter transaksjonene som normalt. 

Hvordan vil dere sikre en jevn overgang av tjenestene til Visma Amili AS?

Vi vil fortsette å bruke Compello-søkestier i en overgangsperiode mens vi oppretter nye Amili-søkestier.

Vil det være behov for å oppdatere eller endre våre eksisterende EDI-integrasjoner?

Vi må opprette en ny bruker i Elhub med et nytt GLN-nummer. I Sverige vil vi kunne fortsette som før, ettersom Compello AB vil forbli.

Hvordan kontakter vi support hos Visma Amili AS?

Du vil alltid kunne stille spørsmål til vår dyktige support. Ny mailadresse for EDI support er: edi.support@amili.no.

Du kan fram til 1. januar 2024 kontakte support@compello.com.

Hva skjer hvis jeg har både PROCESS og SEND, hvem forholder jeg meg til?

Hvis ditt kundeforhold ligger hos Compello, er det support@compello.com eller din kundekontakt du skal forholde deg til. Er du usikker? Send en epost til support@compello.com så hjelper de deg med å finne det ut.

 

Hvem kan vi kontakte hvis vi har spørsmål eller trenger hjelp under overgangsperioden?

Hvis ditt kundeforhold ligger hos Compello, er det help@compello.com eller din kundekontakt du skal forholde deg til.

Ligger ditt kundeforhold hos Visma Amili AS fra 1. januar 2024 er dette de nye adressene du skal forholde deg til:  

SEND & RECEIVE: send.support@amili.no

EDI: edi.support@amili.no

Blir det noen endringer i behandlingstiden for fakturaer?

Du vil ikke merke noen forskjell i behandlingstid på faktura. Tjenestene vil være de samme.

Hvordan vil dere sikre en jevn overgang av tjenestene til Visma Amili AS?

Selve Compello PROCESS tjenesten blir det ingen endringer på - den vil fortsatt utvikles, driftes og supporteres av Compello AS. Men tjenestene Aksesspunkt og eksternt fakturamottak (Compello RECEIVE) vil etter 01.01.2024 produserer av Visma Amili AS. Integrasjonen vi har i dag mellom disse tjenesten og Compello PROCESS vil fungere som før, og du vil fortsette å motta fakturaer inn i Compello PROCESS på samme måte som i dag.