Hopp til innhold

Release 1

Navngiving av statusfelter

Vi bytter navn på to statusfelter:

  1. RK Status (Regnskapsfører Status) endres til Dokumentstatus
  2. GK status (Godkjenner Status) endres til Godkjenningsstatus

Vi flytter også feltnavnet over nedtrekksboksen i stedet for inne i nedtrekksboksen.

Før:

 

Etter:

Default status

Vi gjør det mer intuitivt å se og endre hva som er default status.

Før:

Default status angis i meny for brukerinnstillinger

 

Etter:

Default status angis ved stjerne på valgt status i statusfeltet, og endres enkelt direkte i feltet ved å stjernemerke en av de andre statusene i stedet.

Viser at “Alle” er satt som default for Dokumentstatus.

 

Bruker holder på å bytte fra “Alle” til “Godkjent” som default for Godkjenningsstatus.

Visning av kommentarer i arbeidslista

Før:

Kommentar ikon vises på alle rader - tomt ikon betyr at det ikke er noen kommentarer, mens fylt ikon betyr at det eksisterer en eller flere kommentarer

 

Etter:

Kommentar ikonet vises bare på rader som inneholder en eller flere kommentarer. For å se eller legge til kommentarer, klikk på ikonet. 

Dersom du velger en rad uten eksisterende kommentarer, vil et grått kommentar ikon indikere at du har muligheten til å skrive en ny kommentar ved å klikke på ikonet.

Multi-edit

Vi gjør det mer intuitivt å velge flere dokumenter i arbeidslista for å gjøre handlinger på alle de valgte dokumentene - det vi kaller multi-edit.

Før:

Det var ingen indikasjon på at du kunne velge flere dokumenter i arbeidslista ved å velge en rad i arbeidslista, og bruke shift / control for å legge til flere rader, og de valgte radene vistes kun med en mørkere farge.  På skjermbildet over er to rader valgt.

Når flere dokumenter er valgt åpnes multi-edit menyen til høyre i skjermbildet.

 

Etter:

Vi legger nå til en egen avkrysningsboks som gjør det lettere å velge flere dokumenter, og se hvilke dokumenter som er valgt.  Du kan fortsatt bruke shift / control hvis du foretrekker dette for å velge flere dokumenter, men du kan også krysse av direkte i avkrysningsboksene.  Hvis du vil velge alle dokumentene i arbeidslista krysser du enkelt av i boksen på toppen av kolonnen.

Når du har valgt to eller flere dokumenter åpnes multi-edit menyen til høyre i skjermbildet som før.

 

Gå til bilagseditor

Vi gjør enklere å forstå hvordan du kan navigere til bilagseditoren for å se fakturabildet og jobbe med fakturaen.

 

Før:

Det var ingenting i grensesnittet som forklarte at du måtte dobbeltklikke på en rad, eller trykke Enter, for å gå til bilagseditoren.

 

Etter:

Vi legger nå til en redigeringsknapp, som viser at du kan klikke på denne for å gå til bilagseditoren.  Hvis du foretrekker det kan du fortsatt dobbeltklikke hvor som helst på raden, eller trykke Enter på tastaturet, som før.