Hopp til innhold
16. oktober 2023

Release 1

Endringer på multi-edit, nytt bunntekst panel i arbeidslisten, og forbedret navigasjon til bilagseditor.

Multi-edit

Vi gjør det mer intuitivt å velge flere dokumenter i arbeidslista for å gjøre handlinger på alle de valgte dokumentene - det vi kaller multi-edit.

Før:

Det var ingen indikasjon på at du kunne velge flere dokumenter i arbeidslista ved å velge en rad i arbeidslista, og bruke shift / control for å legge til flere rader, og de valgte radene vistes kun med en mørkere farge.  På skjermbildet over er to rader valgt.

Når flere dokumenter er valgt åpnes multi-edit menyen til høyre i skjermbildet.

 

Etter:

Vi legger nå til en egen avkrysningsboks som gjør det lettere å velge flere dokumenter, og se hvilke dokumenter som er valgt.  Du kan fortsatt bruke shift / control hvis du foretrekker dette for å velge flere dokumenter, men du kan også krysse av direkte i avkrysningsboksene.  Hvis du vil velge alle dokumentene i arbeidslista krysser du enkelt av i boksen på toppen av kolonnen.

Når du har valgt to eller flere dokumenter åpnes en ny multi-edit meny til høyre i skjermbildet.

Når du har valgt handling, åpnes et oppdatert sidepanel hvor du kan utføre handlingen du har valgt, og du kan navigere mellom de forskjellige handlingstypene via menyraden i toppen av sidepanelet.

 

Naviger til bilagseditor

Vi gjør det enklere å forstå hvordan du kan navigere til bilagseditoren for å se fakturabildet og jobbe med fakturaen.

 

Før:

Det var ingenting i grensesnittet som forklarte at du måtte dobbeltklikke på en rad, eller trykke Enter, for å gå til bilagseditoren.

 

Etter:

Vi legger nå til en redigeringsknapp, som viser at du kan klikke på denne for å gå til bilagseditoren.  Hvis du foretrekker det kan du fortsatt dobbeltklikke hvor som helst på raden, eller trykke Enter på tastaturet, som før.

 

Nytt bunntekst panel i arbeidslisten

Vi flytter oversikten av hvor mange fakturaer som ligger i arbeidslisten fra toppen til bunnen i skjermbildet.

 

Før:


Antall fakturaer ligger under modulnavnet øverst til venstre i skjermbildet.


Etter:

Antall fakturaer ligger i et nytt bunntekst panel nederst i skjermbildet.
Dette bunntekst panelet vil utvides med mer funksjonalitet i fremtiden.