Hopp til innhold

Nye priser på Compello Process

Vi endrer prisstrukturen i 2023.

 

Fra og med neste år endrer vi i Compello hvordan vi priser produktene våre. Fra lange prislister med mange variabler, standardiserer vi nå produktene i pakker vi mener vil dekke ditt behov. I all hovedsak betyr prisendringen; lik pris, for lik tjeneste.

De største driverne bak endringene er et ønske om standardiserte og rettferdige avtaler, samt å tilpasse oss markedet. Standardisering betyr også forenkling, noe som vil gi deg som kunde en enklere oversikt over hva det koster og hva du faktisk betaler for.

Compello inkluderer nå EHF som en del av abonnementprisen. Dvs. at du slipper å bli fakturert etterskuddsvis for antall EHF du bruker.

Påvirker dette min bedrift?

Ja. Alle våre kunder skal over på den forenklede prisstrukturen. Dersom du har bindingstid fortsetter avtalen din som normalt frem til bindingstiden går ut. Ved utløp av denne vil du bli satt inn i de nye pakkene.

Hva blir den nye prisen for oss?

Din nye pris tar utgangspunkt i en forenklet prisliste som gir deg som kunde større forutsigbarhet. Modellen tar utgangspunkt i antall årlige transaksjoner samt tilleggsfunksjonene PO-match og Referansesjekk dersom du har en av disse.

Test vår priskalkulator nedenfor for å se din nye månedspris!

Hva blir min nye pris?

Se priser

Spørsmål og svar

Hvorfor endrer dere prisene?

Gjennom en standardisering av tjenestene våre ønsker vi å gjøre det enklere for deg som kunde og vite hva du betaler, og hva du betaler for. Videre har vi de seneste årene gjort vesentlige investeringer for å utvikle og forbedre våre tjenester slik at du som bruker skal få en sømles brukeropplevelse.

Expandable headerNår endres prisen?

Prisen endres fra og med 1. mars 2023.

Jeg har bindingstid. Hva skjer med den?

Dersom du har bindingstid fortsetter avtalen din som normalt frem til bindingstiden går ut. Ved utløp av denne vil du bli satt inn i de nye pakkene.

Jeg er usikker på hvor mange årlige transaksjoner jeg har

Du vil bli satt på det volum du faktisk bruker og det som står i dagens kontrakt.
 

Betaler jeg ikke lenger inngående EHF?

Inngående EHF blir nå inkludert i abonnementprisen, og du slipper dermed etterskuddsvis fakturering av disse.