Jump to content

XML

Hva er XML?

XML er et verktøy og et universalt markeringsspråk for å produsere og levere strukturert informasjon og er en forenklet videreføring av SGML (Standard General Markup Language). XML er selvbeskrivende, dette er en stor fordel når man skal utveksle informasjon mellom forskjellige datasystemer. Mange datasystemer inneholder formatert data som ikke er kompatible med formatet til andre systemer, ved å oversette dataene til XML kan de ulike systemene utveksle data. Til forskjell fra tradisjonelle datafiler som krever at man har et eget program (database) for å lese dataene, kan XML data leses direkte uten å ha dette installert. XML kan brukes som en basis for blant annet HTML.

Hvorfor bruke XML?

XML gir mulighet til å dele strukturert data mellom informasjonssystemer, og da særlig internett. Det kan også brukes for å kode dokumenter der man bruker merker eller tagger informasjon om hva innholdet er.

Dataen i et XML format er organisert i en hierarkisk struktur som egner seg mot de fleste type dokumenter og plattformer. XML er selvbeskrivende, dette er en stor fordel når man skal utveksle informasjon mellom forskjellige datasystemer. Språket er lesbart av både mennesker og maskiner, i tillegg til at den har et robust og verifiserbart format basert på internasjonale, åpne kilder.

Hvordan bruker Compello XML?

XML er Compello sitt standardvalg for datautveksling, og vi har verktøy for å konvertere andre filformater til og fra XML, og for å kunne veksle mellom ulike XML formater.