Jump to content

Sky

Hva er Skyen?

Skytjenester (Cloud Computing) er en samlebetegnelse på tjenester som tilbys enkeltpersoner eller virksomheter. Dette kan omfatte alt fra Infrastruktur som en tjeneste (IaaS), Plattform som en tjeneste (PaaS), til programvare som en tjeneste (SaaS). Det betyr at datakraft kan tilpasses kapasitetsbehov, og kunden kan betale for det den faktisk bruker.

De fleste leverandører kan tilby skytjenester enten som offentlig løsninger, private løsninger, eller en kombinasjon av disse. De private skytjenestene gjøres tilgjengelige kun for de virksomheter som skytjenestene skal gjelde for. Her vil miljøet/miljøene som skytjenesten leveres fra, typisk dedikeres til den enkelte kunde eller en definert kundegruppe. Dette opplegget åpner for større grad av spesifikke kundetilpasninger enn tilfellet er med modellen for offentlig tilgjengelig sky.

Hvorfor bruke Skytjenester?

En fordel med skytjenester er at brukerne har tilgang uansett hvor de befinner seg; på kontoret, hjemme eller på reise. Ofte vil kostnaden med å flytte tjenester opp i skyen medføre lavere kostnader sammenlignet med å ha dem i eget nett/pc.

Mange av leverandørene har også fleksible betalingsløsninger hvor man betaler per måned, og raskt kan endre antall brukere eller de ressursene man benytter. I mange tilfeller vil leverandørene av tjenestene håndtere all overvåking og vedlikehold av programmene, uten ekstra kostnad for bruker/virksomhet.

Hvordan brukes Skytjenester i Compello?

Compello benytter flere tjenester som er i skyen. For internt bruk benytter vi oss av Office 365, og mange tjenester på Azure plattformen. I tillegg har vi flere av våre kundeløsninger i Azure, noe som gir oss fleksibilitet med tanke på skalering av ytelse. Våre tjenester i skyen kjører på datasentre i Europa for å ivareta de restriksjoner som ligger i personopplysningsloven og Data Protection Directive (95/45/EC).