Jump to content

SEPA

Hva er SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) ble introdusert i 2008 og er et felles betalingsområde for euro som skal gjøre det enklere å handle på tvers av land. SEPA innebærer felles regler for vanlige betalinger, direktedebitering og kort.

Hvilke land bruker SEPA?

SEPA bruker i Europa som inkluderer EU, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits, Monaco og San Marino.

Konsekvenser ved innføringen av SEPA

For bedriftskundene betyr det at dagens formater for innsending av betalingsfiler vil bli erstattet av den nye ISO-standarden, ISO 20022 XML, fra 31. oktober 2016. Dette gjelder kun for eurobetalinger, men etterhvert vil det også omfatte øvrige betalinger. Om din virksomhet foretar EURO-betalinger må du påse at dine ERP-/økonomisystemer støtter det nye formatet.