Jump to content

Scrum

Hva er Scrum?

Ordet scrum kommer fra rugby, er en metode for å restarte spillet i rugby som involverer spillere som står i en tett sirkel med hodene samlet og prøver å få tak i ballen. I programvareutvikling er dette en av flere metodikker for smidig utvikling. Teorien er basert på empirisk prosesskontroll og fordrer at man jobber inkrementelt og iterativt og at selve utviklingsjobben utføres av tverrfaglige, selvstyrte team. Scrum legger vekt på beslutninger fra virkelige resultater fremfor spekulasjoner. Prosessen er delt inn i korte arbeidsbolker, vanligvis en til fire uker, som kalles en Sprint.

Hvorfor bruke Scrum?

Med Scrum er det enklere å tilpasse seg endrede, eksterne faktorer og redusere behovet for å kunne forutsi endringene og framtidige behov. Metoden gjør det enklere å håndtere kompleksitet gjennom at man samarbeider tverrfaglig og at teamet høster lærdom av resultatet av hver Sprint. Det vil være mindre behov for oppfølging og styring, og dermed blir metoden mer effektiv enn tradisjonelle metoder.

Kunden og sluttbrukeren involveres i større grad i utviklingsprosessen.

Hvordan benytter Compello Scrum i dag?

I Compello benytter vi Scrum-metodikken i vår programvareutvikling. Metoden gir oss muligheten til raskt å tilpasse oss utfordringer og korrigere for endringer.