Hopp til innhold

RPA

Hva er RPA?

Robotic Process Automation (RPA) er de virtuelle (programvarebaserte) robotene en bedrift benytter til å automatisere forretningsprosesser, Gjerne de prosessene som håndterer store mengder med repeterende oppgaver.

Gjennom RPA frigjør bedriften de ansatte for store deler av de manuelle arbeidsflytene, slik at de kan konsentrer seg om sine kjerneoppgaver. De manuelle oppgavene kan gjennom RPA gjøres raskere og mer effektivt, noe som gjør en slik investering kostnadsbesparende og effektiviserende.

Hvorfor bruke RPA?

Fram til nå har bedrifter oppnådd samme effektivisering ved å investere og integrere andre automatiske systemer, slik som blant annet et moderne ERP system. Dessverre gir ikke disse systemene alene full automatisering. Et RPA vil kunne videre optimalisere bedriftens arbeidsflyt, noe som vil gi en rekke forbedringer gjennom blant annet reduserte kostnader og mer effektive arbeidsprosesser. Selv om RPA fungerer alene, mener de fleste eksperter at RPA i fremtiden bør knyttes tettere med arbeidet utført av de ansatte for å skape en større synergieffekt.

Hvordan fungerer RPA?

RPA implementeres ikke som en del av bedriftens IT-infrastruktur, i stedet settes RPA på toppen av eksisterende infrastruktur. RPA brukes stort sette til repeterende og forutsigbare prosesser, slik at bedriften ikke trenger å utvikle automatisering via kjernesystemene. Dette gjør at bedriften ikke må endre eksisterende infrastruktur eller systemer, og implementasjonen av RPA kan gjøres langt raskere. I motsetning til kunstig intelligens (AI) eller Enterprise Risk Management systemer (ERM) er RPA en langt «enklere» software. Den hverken lærer alene eller leter etter måter for å optimalisere interne prosesser. Dette gjør også RPA langt rimeligere enn AI og ERM og blir derfor ofte et mer attraktivt alternativ for bedrifter med behov for en slik automatisering.

Hvordan bruker Compello RPA i dag?

Compello bruker ikke RPA programvare i sine løsninger i dag, men har i stedet automatiseringsstøtte innebygget i løsningene direkte. RPA kan likevel være et godt komplement for kunder som benytter Compello sine løsninger, spesielt inn mot rutinepregede oppgaver i økonomisystemet.