Jump to content

ROE

Hva er ROE?

ROE eller Return on Equity, er et nøkkeltall for å måle hvor godt et selskap utfører over tid.

Hvorfor bruke ROE?

ROE er en interessant måte å vurdere hvordan et selskap bruker pengene sine for å få et bilde av den retningen selskapet går, og hvor lønnsomt selskapet er for sin eier.

ROE gir i kombinasjon med andre referanser, for eksempel egenkapital og inntjening, et svært godt bilde på hvordan bedriften vokser over flere år. Det er også interessant å undersøke hva selskapet gjør med pengene som kommer inn, og se på gjeldsgrad og egenkapitalandel.

 

Hvordan bruker Compello ROE?

Compello bidrar til å forbedre kundens ROE både ved å øke inntekten (for eksempel gjennom segmentert kommunikasjon på fakturaer), og ved å redusere kostnader ved hjelp av automatisering og digitalisering av fakturaer og dokumenthåndtering. Compello hjelper også kunden med å redusere antall fordringer og forbedre arbeidskapital gjennom effektiv fakturering