Jump to content

PSD2

Hva er PSD2?

PSD2 er et felles europeisk rammeverk for regulering av betalingstjenester i EUs indre marked. Rammeverket og direktivet ble iverksatt 13. januar 2018.

Grunnen til dette nye direktivet er for å stimulere til økt konkurranse av betalingstjenester, fremme innovasjon av tjenester, og øke sikkerheten for nettbetalinger.

Hvordan påvirkes vi av PSD2?

For Norge:

Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette også Norge, og vil være iverksatt innen utgangen av 2018.

For forbrukerne:

Det vil bli lettere og billigere å få gjennomført elektroniske betalinger uten å bruke kort. Forbrukerne kan via nettjenester betale direkte fra sin bankkonto. Det vil også bli mulig å få sammenstilt kontoinformasjon ett sted, på tvers av banker. Dette vil gjøre det lettere for forbrukerne å holde oversikt over egen økonomi. Det vil være kundene som selv bestemmer hvem som skal få tilgang til egne personopplysninger. I tillegg vil sikkerheten og forbrukerrettighetene bli ivaretatt på en god måte, også på tvers av landegrensene.

For leverandør av betalingstjenester:

Det er stor sannsynlighet for at nye aktører vil komme på banen og tilby betalingstjenester.

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo