Jump to content

PEPPOL

Hva er Peppol?

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) er en EU styrt organisasjon som tilrettelegger for et felles system for eHandel, og elektroniske dokumenter, mellom bedrifter på tvers av land i EU.

PEPPOL-nettverket knytter meldingsformidlere sammen. Bedrifter kan dermed sende et elektronisk dokument til en mottaker, uavhengig av hvilken meldingsformidler bedriften bruker.

Prosjektet startet 1. mai 2008 med 14 offentlige deltakere fra åtte land og med et totalbudsjett på 19,6 millioner euro. Fra 1. november 2009 ble prosjektet utvidet med fire deltakerland. Samtidig ble budsjettet økt med 11,2 millioner euro. Prosjektet ledes og koordineres av Norge ved Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). 

Hvorfor bruke PEPPOL?

EU ønsker blant annet å gjøre det lettere for bedrifter å være med på offentlige anbudsprosesser i andre land, og har derfor satt i gang PEPPOL-prosjektet.

Gjennom PEPPOL kan nå små og mellomstore bedrifter tilby sine varer og tjenester elektronisk like enkelt til offentlige og private oppdragsgivere i andre EU-land som i sitt eget hjemland.

PEPPOL i Compello

Compello er et sertifisert PEPPOL Aksesspunkt.

 

Kilde: anskaffelser.no, difi.no

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo