Jump to content

PEPPOL BIS (EHF 3.0)

Hva er PEPPOL BIS?

PEPPOL BIS står for Pan-European Public Procurement Online Business Interoperability Specifications, og er det europeiske formatet av elektronisk utveksling av informasjon mellom aktører i anskaffelsesprosessen. I Norge snakker vi som regel om Elektronisk Handels Format (EHF), og den er basert nettopp på disse PEPPOL BIS spesifikasjonene.

Gjennom å standardisere meldingsinnholdet i alle transaksjoner knyttet til innkjøpsprosessene, slik EHF og PEPPOL BIS gjør, får man et felles meldingsformat som er likt for alle. Dette er enklere og rimeligere å både vedlikeholde og forvalte, noe som vil bidra til å redusere kostnadene til alle som har behov for å benytte dette.

Hva er nytt med PEPPOL BIS?

Fra 1. januar 2019 ble det nye formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 tatt i bruk og fra og med 18. april vil det være obligatorisk i hele EU. I Norge vil vi nok sikkert kalle dette EHF 3.0, men formatene er identiske. Siden dette blir standard for hele EU så betyr det at vi vil kunne utveksle meldinger også med andre europeiske land som har innført denne standarden.

Hvordan fungerer Compello og PEPPOL BIS sammen?

Compello er et sertifisert PEPPOL Aksesspunkt, og vil til enhver tid sørge for at vi støtter gjeldende format for våre kunder. Uansett om de skal motta eller sende meldinger i forbindelse med bestilling, leveranse og fakturering. Det er snakk om følgende dokumenttyper – Faktura, Kreditnota, Purring, Ordre, Ordrebekreftelse, Pakkseddel, Katalog og Katalogbekreftelse.

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo