Jump to content

OCR

Hva er OCR?

OCR – Optical Character Recognition (optisk tegngjenkjenning), er en metode der et datasystem leser tegn på papir og gjør dem om til digitalt lagret tekst.

OCR kan konvertere bilder til en fil som kan leses og forstås av en datamaskin. Dette gjør at skannede dokumenter kan sammenlignes mot en database av tegn og ord, der enheten gjenkjenner automatiske treff, og konverterer dem til redigerbart og søkbart innhold.

Hvorfor bruke OCR?

Ved hjelp av OCR kan papirdokumenter konverteres til digitale dokumenter (PDF). Skanning og tolkning av dokumenter er ofte en tidkrevende prosess. Skannede dokumenter er også bare en fotografisk gjengivelse som ikke kan redigeres. Takket være OCR er dette ikke lenger et problem da dokumenter blir søkbare og redigerbare.

Med tilgang til OCR-funksjonalitet blir også fysisk lagring redusert, hvilket innebærer store plassbesparelser.

Hvordan bruker Compello OCR i sine løsninger?

OCR er en tolkingsfunksjonalitet i Compello Fakturagodkjenning as a service (Cloud), kallet Compello Fakturatolk. OCR “leser” fakturaen som skannes og tolker informasjon på fakturaen.  Skannede dokumenter konverteres til lesbart innhold.

Compello Fakturatolk (OCR-tolk) inneholder følgende funksjonalitet: