Jump to content

NBS

Hva er NBS?

Det norske, svenske og finske nettbolaget (TSO; Fingrid Oyj, Statnett og Svenska Kraftnät) har besluttet å implementere en felles nordisk balanseavregning, så kallet NBS (Nordic Balance Settlement).

Nordic Balance Settlement» (NBS) innebærer etablering av en felles regulerkraftavregning for Finland, Norge og Sverige. Formålet er blant annet å redusere etableringsbarrierer for kraftleverandører som ønsker å tilby tjenester i disse landene, og legge til rette for et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft.

Kilde; NVE 24.5.2017

NBS ble satt i drift 1. mai 2017.

Hvorfor bruke NBS?

  • Skaper en felles nordisk balanseavregning der alle nordiske landene får ett regelverk å forholde seg til
  • Minsker inngangsbarrierer for forhandlere som vil tilby sine tjenester i de nordiske landene
  • Skaper forutsetninger for øket konkurranse

Hva er NBS-prosjektet sitt mål

  • Et felles selskap med et felles IT-system
  • Et felles avregningssystem
  • Forenklet administrasjon
  • Langsiktige kostnadsbesparelser

Hvordan fungerer NBS med Compello?

Compello leverer EDI-løsninger til større deler av det norske kraftmarkedet. Vi sikrer trygg og effektiv meldingsutveksling mot mange markeder der NBS er én av disse.

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo