Hopp til innhold

Maskinlæring

Hva er Maskinlæring?

Maskinlæring er en type kunstig intelligens (AI) som gir datamaskiner muligheten til å lære uten å være eksplisitt programmert. Maskinlæring fokuserer på utvikling av dataprogrammer som kan endres når de blir utsatt for nye data.

Hvordan fungerer maskinlæring?

Prosessen med maskinlæring ligner data mining. Begge systemene søker gjennom data for å lete etter mønstre. I stedet for å utvinne data for menneskelig forståelse – som er tilfellet i data mining applikasjoner – bruker maskinlæring disse dataene til å registrere mønstre i data og justere programhandlinger tilsvarende. Maskinlæringsalgoritmer kategoriseres ofte som overvåket eller uoppfordret. Overvåkede algoritmer kan gjelde det som tidligere har blitt lært til nye data. Uoppfordrede algoritmer kan tolke avvik fra datasett.

Hvorfor bruke maskinlæring?

Facebook’s nyhetsfeed bruker maskinlæring for å tilpasse hvert medlems feed. Hvis et medlem ofte slutter å rulle for å lese eller «Like» en bestemt venns innlegg, vil nyhetsstrømmen begynne å vise mer av den vennens aktivitet tidligere i feeden. Bak kulissene bruker programvaren bare statistisk analyse og prediktiv analyse for å identifisere mønstre i brukerens data, og bruker dette mønstret for å fylle ut nyhetsstrømmen. Om medlemmet slutte å stoppe for lese, «Like» eller kommentere vennens innlegg, vil de nye dataene bli inkludert i datasettet, og nyhetsfeeden vil justere tilsvarende.

Hvordan bruker Compello maskinlæring?

Vi i Compello er opptatt av dette, og ser mange muligheter for bruk av kunstig intelligens og maskinlæring i våre produkter. Målet er at våre kunder og brukere skal oppleve en mer effektiv hverdag, hvor rutinearbeid kan effektiveres eller automatiseres helt bort. Derfor har vi etablert et eget utviklingsteam med ekspertise innenfor kunstig intelligens og maskinlæring, som kommer til å jobbe med å utnytte potensialet i disse teknologiene inn mot Compello sine skybaserte løsninger.