Jump to content

Kanban

Hva er Kanban?

Ordet kanban på japansk betyr “kort”, eller “tegn/signal”. Kanban er opprinnelig et japansk produksjonsmetodikk hvor tilførselen av komponenter reguleres ved bruk av et instruksjonskort som blir sendt langs produksjonslinjen. Toyota var en av de første som benyttet dette i stor skala i sin produksjon fra 1950-tallet. I moderne programvareutvikling har deler av denne metodikken blitt videreført og utvidet. Kort forklart er det et køsystem for planlagt arbeid, med mulighet for blokkering.

De 4 prinsippene i Kanban

  1. Visualiser arbeidet
  2. Begrens antallet igangsatte arbeidsprosesser
  3. Fokuser på flyten
  4. Kontinuerlig forbedringer

Hvordan bruker Compello Kanban?

Kanban er en av prinsippene som ligger til grunn for smidig programvareutvikling. I Compello benytter vi både Kanban og Scrum.