Hopp til innhold

ISO 20022

Hva er ISO 20022?

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som vil erstatte gamle, nasjonale og proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger.

Hvordan påvirker ISO 20022 Norge?

Innføringen av ISO 20022 er i Norge lovregulert til Finanslovens §9 3. ledd. Alle filbaserte EURO-betalinger som gjøres av offentlig forvaltning, og større virksomheter (over 10 ansatte eller 2M EURO omsetning) må følge standarden innen utgangen av 2016-10-31, ofte omtalt som SEPA End Date.

Målsetningen for innføringen av ISO 20022

En felles internasjonal standard for filbasert finansiell meldingsutveksling som dekker hele verdikjeden fra kunde til bank, bank til bank, og bank til kunde.