Jump to content

Integrasjoner

Hva er integrasjoner?

Når man har 2 eller flere systemer som ikke snakker sammen, kan en integrasjon få systemene til å fungere sammen som en helhet. En integrasjon kan sørge for å hente informasjon fra ett system, og gi mulighet til å gjenbruke det i et annet.

Hvorfor bruke integrasjoner mellom systemer?

Integrasjoner kan forbedre og effektivisere forretningsprosesser. For å integrere systemer kan man blant annet bruke:

  • API
  • database
  • fil
  • og integrasjonshubber/servere.

Innenfor de gitte måtene kan en integrasjon settes opp på mange forskjellige måter, ut fra hvilket behov man har. I utgangspunktet styrer integrasjonene dataflyten, mens det er ett mastersystem som sørger for at man bruker korrekt data – og da gjerne et ERP-system som f.eks. Microsoft Dynamics AX (AX). Ved å ha en integrasjon mellom for eksempel Compello og AX, et CRM-system og AX, Hult og Lillevik og AX bygger man opp noe man gjerne kan kalle et samhandlingssystem. Integrasjoner er med andre ord grunnfundamentet i et samhandlingssystem der integrasjonen hjelper systemer som ikke er utviklet i samme kodeverk, til å samhandle og fungere sammen som en helhet.

Integrasjoner sørger for flyt av data mellom 2 eller flere systemer. Det finnes mange forskjellige systemer som er spesialiserte på sine prosesser og som gjør at en bedrift ønsker å knytte til seg forskjellige systemer. Integrasjoner sørger for at man som kunde kan velge forskjellige leverandører for å håndtere forskjellige forretningsprosesser. Det er viktig å sørge for at systemet du kjøper har åpne APIer, slik at du kan knytte det sammen med resten av dine kritiske forretningsprosesser.

Hvordan kan Compello hjelpe med integrasjoner?

I Compello har vi både API- og filintegrasjoner som kobler Compello sine løsninger sammen med de mest brukte ERP-systemene på markedet. Løsningen Compello fakturagodkjenning har integrasjon mot over 30 forskjellige ERP-systemer som Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Visma Business, Visma Global, Mamut, SAP Business One, 24SevenOffice, samt bransjespesifikke løsninger som for eksempel Maritech.

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo