Hopp til innhold

Integrasjoner

Hva er integrasjoner?

Når man har 2 eller flere systemer som ikke snakker sammen, kan en integrasjon få systemene til å fungere sammen som en helhet. En integrasjon kan sørge for å hente informasjon fra ett system, og gi mulighet til å gjenbruke det i et annet.

Hvorfor bruke integrasjoner mellom systemer?

Integrasjoner kan forbedre og effektivisere forretningsprosesser. For å integrere systemer kan man blant annet bruke:

  • API
  • database
  • fil
  • og integrasjonshubber/servere.

Innenfor de gitte måtene kan en integrasjon settes opp på mange forskjellige måter, ut fra hvilket behov man har. I utgangspunktet styrer integrasjonene dataflyten, mens det er ett mastersystem som sørger for at man bruker korrekt data – og da gjerne et ERP-system som f.eks. Microsoft Dynamics AX (AX). Ved å ha en integrasjon mellom for eksempel Compello og AX, et CRM-system og AX, Hult og Lillevik og AX bygger man opp noe man gjerne kan kalle et samhandlingssystem. Integrasjoner er med andre ord grunnfundamentet i et samhandlingssystem der integrasjonen hjelper systemer som ikke er utviklet i samme kodeverk, til å samhandle og fungere sammen som en helhet.

Integrasjoner sørger for flyt av data mellom 2 eller flere systemer. Det finnes mange forskjellige systemer som er spesialiserte på sine prosesser og som gjør at en bedrift ønsker å knytte til seg forskjellige systemer. Integrasjoner sørger for at man som kunde kan velge forskjellige leverandører for å håndtere forskjellige forretningsprosesser. Det er viktig å sørge for at systemet du kjøper har åpne APIer, slik at du kan knytte det sammen med resten av dine kritiske forretningsprosesser.

Hvordan kan Compello hjelpe med integrasjoner?

I Compello har vi både API- og filintegrasjoner som kobler Compello sine løsninger sammen med de mest brukte ERP-systemene på markedet. Løsningen Compello fakturagodkjenning har integrasjon mot over 30 forskjellige ERP-systemer som Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Visma Business, Visma Global, Mamut, SAP Business One, 24SevenOffice, samt bransjespesifikke løsninger som for eksempel Maritech.