Jump to content

Gjennomfakturering

Hva er gjennomfakturering?

Gjennomfakturering er felles fakturering i kraftbransjen. Hvor både nettleie og kraftforbruk faktureres på kraftleverandør sin sluttkundefakturering.

Hvorfor velge gjennomfakturering?

Gjennomfakturering gir kraftleverandørene likere konkurransevilkår og fører til økt konkurranse innenfor de ulike nettområdene. Netteiere skal ikke lengre fakturere den enkelte sluttkunde for nettleien, men skal istedenfor sende denne til sluttkunden sin kraftleverandør som står for den samlede fakturaforsendelsen til sluttkunden. Sluttkunden skal kunne velge den kraftleverandøren de ønsker å ha uten å miste muligheten til å få nettleie og strømforbruk på en samlet faktura.

Hvordan kan Compello hjelpe med gjennomfakturering?

Enten du er kraftleverandør eller nettleverandør og har behov for å gjennomfakturere nettleien til dine sluttkunder eller til kraftselskapene, så har vi løsningen som hjelper deg!

Compello Gjennomfakturering for deg som kraftleverandør:

  • Et komplett mottaksapparat for alle nettleiefakturaer uavhengig av hvilket nettområde du leverer kraft i
  • En komplett løsning for å distribuere dine fakturaer til sluttkunden

Compello Gjennomfakturering for deg som nettleverandør: