Jump to content

Fakturahåndtering

Hva er fakturahåndtering?

Fakturahåndtering er en prosess som omfatter mottak, registrering, godkjenning og behandling av fakturaer i en organisasjon. Formålet er å sikre nøyaktig betaling til leverandører og innenfor avtalte betalingsbetingelser. Fakturahåndtering involverer ofte automatiserte verktøy og arbeidsflyter for å effektivisere prosessen. Dette inkluderer bruk av teknologier for automatisk skanning, tolkning og dataregistrering, fakturagodkjenningsverktøy og kontrollspor for å sikre sporbarhet og etterlevelse av interne retningslinjer. Gjennom en effektiv fakturahåndtering kan organisasjoner redusere feil, spare tid og ressurser, og oppnå bedre kontroll over økonomiske forpliktelser.

Fordeler med elektronisk fakturahåndtering

Det er flere fordeler ved å ta i bruk automatisert fakturahåndtering for selskaper:

1. Tidsbesparelse: Automatisering av fakturahåndtering kan bety betydelig tidsbesparelse for organisasjoner. Manuelle oppgaver som dataregistrering, matching av fakturaer og manuell godkjenning kan erstattes av automatiserte prosesser, noe som frigjør tid for ansatte til å fokusere på mer verdiskapende oppgaver.

2. Redusert feilrate: Manuell behandling av fakturaer er mer utsatt for menneskelige feil, som feilregistrering av beløp eller feilaktig godkjenning. Automatiserte verktøy og teknologier bidrar til å minimere slike feil og sikre nøyaktighet i fakturahåndteringen.

3. Kostnadsbesparelse: Ved å automatisere fakturahåndteringsprosessen kan selskaper redusere kostnadene knyttet til manuelle oppgaver, som dataregistrering og arkivering. I tillegg kan automatisering bidra til å identifisere tidlige betalingsrabatter eller unngå betalingsgebyrer, noe som kan resultere i betydelige kostnadsbesparelser over tid.

4. Bedre kontroll og sporbarhet: Automatiserte fakturahåndteringsverktøy gir bedre kontroll og sporbarhet i hele prosessen. Det blir lettere å ha oversikt over hvilke fakturaer som er mottatt, hvem som har behandlet dem, og hvor de befinner seg i arbeidsflyten. Dette bidrar til å sikre etterlevelse av retningslinjer og regelverk, samt bedre internkontroll.

5. Økt effektivitet og bedre beslutningsgrunnlag: Med automatisert fakturahåndtering kan organisasjoner behandle fakturaer raskere og mer effektivt. Dette gjør det mulig å fremskynde betalingsprosessen, redusere forsinkelser og unødvendige avbrudd i arbeidsflyten. I tillegg gir automatisering bedre tilgang til data og rapporter som kan brukes til å analysere kostnader, identifisere trender og ta informerte beslutninger.

Samlet sett kan en automatisert fakturahåndtering bidra til å forbedre arbeidsprosesser, redusere kostnader, øke nøyaktighet og effektivitet, samt frigjøre ressurser som kan brukes til mer verdiskapende oppgaver i organisasjonen.

 

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo