Jump to content

ERP

Hva er ERP?

Enterprise resource planning (ERP) er den internasjonale betegnelsen på et forretningssystem som kan støtte opp om alle virksomhetsområder i en bedrift som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. ERP behøver ikke være ett produkt, det kan også være en beskrivelse på hvordan en bedrift har knyttet sine systemer og prosesser sammen ved hjelp av integrasjoner, felles database og enhetlig brukergrensesnitt på tvers av moduler.

Hvorfor bruke ERP?

Et ERP-system kan samle forretningskritiske prosesser som økonomi, HR, innkjøp, lager, distribusjon og produksjon i ett og samme system. Et ERP system kan bidra til mer effektiv informasjons- og prosessflyt og kan bidra til store forbedringer i en virksomhets måloppnåelse, produktivitet og kvalitet. Det finnes mange ERP-systemer på markedet, og en bedrift vil kunne oppleve ulike behov for å støtte om forretningskritiske prosesser.

Hvordan fungerer ERP i Compello?

Compello-løsninger har integrasjoner mot de mest brukte ERP-systemene på markedet som blant annet; Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Visma Business, Visma Global, Mamut, SAP Business One, 24SevenOffice, samt bransjespesifikke løsninger som for eksempel Maritech. Internt i Compello benytter vi Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Ved hjelp av Compello RESTAPI (tidligere kalt Compello SDK - Software Development Kit) er det mulig å lage integrasjoner også til andre ERP-systemer.