Jump to content

ELMA registeret

Hva er ELMA?

ELMA – Elektronisk mottakeradresseregister er et norsk register hvor mottakere av de forskjellige EHF-formater er registrert, og kan forenklet sammenlignes med Telefonkatalogen/Gulesider for telefonnummeroppføringer.

ELMA er et register som inneholder adressen til det aksesspunktet som mottaker ønsker å få sendt sine dokumenter til. Mottakere som ligger her kan motta dokumenter fra andre uten at en forsendelsesavtale må foreligge. Mottaker forplikter seg til å motta filen som sendes så lenge den er sendt i Elektronisk Handelsformat (EHF) eller PEPPOL BIS format.

Hvordan registrere min bedrift i ELMA?

For å bli registrert i ELMA må din bedrift kunne motta filer i EHF-formatet. Dette formatet krever at du er knyttet til et Aksesspunkt.

Se fullstendig liste over alle godkjente aksesspunktleverandører her

Din aksesspunktleverandør registrerer din bedrift i ELMA, slik at dine leverandører som ønsker å sende EHF-formatet enkelt kan finne nødvendig informasjon der.

Hvordan fungerer ELMA med Compello?

Compello er et DFØ-godkjent Aksesspunkt, og registrert i ELMA.

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo