Jump to content

EHF 3.0

Hva er EHF 3.0?

EHF, eller Elektronisk Handels Format, er den norske stats standardformat for elektroniske handelsdokumenter, foreløpig dominert av fakturaer. Siden 1. juli 2012 har det vært et krav om at alle leverandører til statlige virksomheter skal sende sine fakturaer i dette formatet, og fra og med 2015 gjaldt dette også alle norske kommuner.

Fra og med 01. januar 2019, kom et nytt obligatorisk EHF format som er et felles europeisk format gjeldende i hele EU. Dette formatet er i EU kjent som Peppol BIS 3.0, men blir i Norge ofte betegnet som EHF 3.0. I motsetning til tidligere, der EHF var en norsk variant av det europeiske Peppol BIS format, er det ikke lenger et særnorsk format. Dette vil åpne opp spennende muligheter for utveksling av handelsdokumenter på tvers av landegrensene i Europa, fordi det er basert på et felles standardisert format.

Hva er viktig i EHF 3.0:

Det nye formatet har en rekke endringer sammenlignet med tidligere EHF format, og norske virksomheter som enda ikke har skiftet over til EHF 3.0 format gjennom Aksesspunktstrukturen, må endre dette i sine systemer nå.

Hovedforskjellen mellom gammel og ny versjon av EHF, er i hovedsak at EHF 3.0 samsvare med PEPPOL BIS v3 og at en rekke særnorske tilpasninger blir borte. Her er noen overordnede punkter:

Endringer i EHF 3.0:

 • Betalingsinformasjonen
 • Angivelse av merverdiavgift
 • Endring i syntaksbinding
 • Mindre bruk av attributter
 • Endring i kodelister

Følgende ble fjernet som følge av ny versjon av EHF (EHF 3.0):

 • Leveringsinformasjon på linjenivå
 • MVA beløp på linjenivå
 • Kontraktstype
 • Valutakurs/beregning ved faktura i annen valuta enn NOK
 • Produsent

Nye muligheter med EHF 3.0:

 • Flere eksplisitte referanser
 • Alle adresser har 3 adresselinjer
 • Navn på leveringsadresse
 • Årsakskode for mva fritak

Hva gjør Compello for å møte det nye formatet EHF 3.0

Compello vil være forberedt for å ta imot EHF 3.0, men siden vi kun er distributør av dokumentene mellom avsender og mottager er det nesten ingen endringer vi trenger å gjøre hos oss. Compello benytter standard komponenter i løsningen som er en del av aksesspunktstrukturen, for eksempel for å sende/motta EHF, validere at EHFen som distribueres er i korrekt format og presentere status relatert til disse transaksjonene i vårt Fakturahotell. Vi vil uansett hele tiden følge nøye med på hvilke endringer som skjer i nye formater og nye retningslinjer, slik at vi til enhver tid leverer i henhold til offentlige obligatoriske standarder.

Det er noen kunder som ønsker å begynne allerede nå med å sende 3.0 formatene, men for å kunne begynne å sende EHF i 3.0 format må DIFI være ferdig med sine oppdateringer av ELMA, samt at mottaker må også ha oppdatert til EHF 3.0. Dersom man sender en EHF 3.0 før dette er gjennomført, vil den dessverre feile. Filer som feiler må returneres til avsender, eventuelt må disse re-routes til print. Vi kan ikke mappe om fra EHF 3.0 til EHF 2.0. Følg derfor med på DIFI sine hjemmesider for mer informasjon.

Nysgjerrig?

Finn ut hvor mye du kan spare!

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo