Jump to content

EDIFACT

Hva er EDIFACT?

EDIFACT – Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport, er en standard som eies av FN (United Nations). EDIFACT består av et sett av internasjonale standarder, kataloger og retningslinjer for elektronisk utveksling av strukturerte data. Regelverket er godkjent og publisert av UN/ECE i United Nations Trade Data Interchange Directory (UNTDID), og vedlikeholdes gjennom avtalte regler.

Hva er forskjellen mellom EDI og EDIFACT?

EDI er generell elektronisk meldingsutveksling og utbytte mellom to eller flere selskaper sine ERP-system, mens EDIFACT er kun et standard format som sendes innen EDI.

Hvorfor bruke EDIFACT?

Med EDIFACT kan bedrifter sende alle typer informasjon i en og samme fil. EDIFACT’s fortrinn er standardisering og struktur på informasjonen som gir mulighet for automatisk innlesning og behandling.

EDIFACT egner seg for bedrifter med et stort antall transaksjoner og som ønsker å redusere tiden bedriften bruker på manuelle oppdateringer og dataoverføringer.

Det er også en rekker fordeler med å bruke EDIFACT:

  • Reduserer behovet for manuelle rutiner og minsker risikoen for feil
  • Samordner dataoverføringer på en enkel og effektiv måte
  • Papirløs kommunikasjon sparer tid og kostnader
  • Et felles filformat for innkommende og utgående forretningsdokumenter

Hvordan brukes EDIFACT i Compello?

Compello bruker EDIFACT i de bransjer som benytter denne standarden. Det kan være alt fra ordre (ORDERS, ordrebekreftelse (ORDRSP) i engrosmarkedet, til PRODAT, MSCONS, leverandørskifte og måleravlesning i kraftbransjen. Siden EDIFACT er laget for å spare plassmangel så mapper Compello ofte internformater til denne standarden.

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo