Jump to content

Ediel

Hva er EDIEL?

EDIEL er en etablert standard for EDI i elektrisitetsbransjen for de nordiske landene og i Europa. Informasjon som sendes via Ediel kalles for Ediel-meddelende.

EDIEL baserer seg fullt ut på den internasjonalt etablerte EDIFACT-standarden. I et deregulert marked er det en viktig oppgave å utvikle felles standarder og standardsystemer som kan benyttes av alle aktører for datakommunikasjon, drift og avregning.

Hvorfor bruke EDIEL?

EDIEL-standarden muliggjør at et felles elektrisitetsmarked kan etableres.

Fordeler:

  • Reduserer behovet for manuelle rutiner og minsker risikoen for feil
  • Samordner dataoverføringer på en enkel og effektiv måte
  • Papirløs kommunikasjon sparer tid og kostnader
  • Et felles filformat for innkommende og utgående forretningsdokumenter

Hvordan brukes EDIEL i Compello?

Compello bruker EDIEL for å kommunisere med elektrisitetsbransjen, og som medlem av Norsk EDIEL ekspert gruppe er vi med på å videreutvikle standarder for bransjen.

Kilde: Statnett.no

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo