Jump to content

EDI

Hva er EDI?

EDI – Electronic Data Interchange, er prosessen med å bruke datamaskiner til å utveksle elektronisk informasjon, for eksempel forretningsdokumenter, mellom selskapene.

Selskaper bruker EDI programvare for å erstatte papir transaksjoner med elektroniske transaksjoner og for å kommunisere med andre bedrifter elektronisk, system til system. EDI fungerer som et felles grensesnitt mellom to eller flere dataprogrammer og kan lese og forstå forskjellige datafiler slik at de kan sendes mellom ulike systemer uten manuell håndtering.

Hvorfor bruke EDI?

EDI muliggjør automatisk håndtering av transaksjoner. Følgende dokumenttyper kan bli utvekslet ved bruk av EDI:

 • Tilbud
 • Ordrer/bestillinger
 • Ordrebekreftelse
 • Faktura
 • Leveringsinstruks
 • Betalingsdokumenter
 • Transportdokumenter
 • Fortolling
 • Overføring av prisjusteringer og vareinformasjon

Bruken av EDI gir også en rekke fordeler:

 • Høy nøyaktighet. Data registreres kun en gang
 • Elektronisk utveksling er raskere enn vanlig postgang
 • Papirløs kommunikasjon sparer også tid og kostnader
 • Bedre service og dokumentasjon til kunder. Bedre kontroll og frigjøring av menneskelige ressurser
 • Miljøvennlig. Behovet for papir til handelsdokumenter blir redusert
 • Færre handelshindringer. Språkbarrierer brytes ned ved bruk av EDI
 • Forenkler internasjonal handel. Ved bruk av EDI tar fortollingen kortere tid

 

Hvordan brukes EDI i Compello?

Compello har mer enn 15 års erfaring når det kommer til både utvikling og installering av EDI programvare, og håndterer mange millioner EDI transaksjoner hvert år