Hopp til innhold

Digitalisering

Hva er digitalisering?

Digitalisering blir blant annet definert som konverteringen av analoge data over til digitale data, gjerne gjennom innføringen av digital teknologi som effektiviserer prosesser som endrer hverdagen. Senter for digitalisering ved Handelshøyskolen BI beskriver digitalisering som: «Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi».

Et eksempel på digitalisering er å erstatte en manuell distribusjon og godkjenning av leverandørfakturaer med et elektronisk fakturabehandlingssystem, eller å ta analoge data og gjøre de digitale ved å erstatte utstedelse av papirfaktura med eFaktura.

Hvorfor digitalisere prosesser?

Blant fordelen av å digitalisere er at digitalisering gir mer standardiserte og robuste prosesser, som garanterer konsekvent behandling og reduserer sannsynligheten for at feil oppstår. På denne måten blir organisasjonen mindre sårbar for menneskelige feil.

Digitalisering fører dessverre også med seg noen ulemper. En digitaliseringsprosess krever også andre tjenester enn kun digitalisering av tjenestene. Blant annet må bedriften tenke igjennom sikkerheten av de digitale tjenestene og brukerne av disse tjenestene, slik at dataene lagres sikkert og utilgjengelig for uvedkommende/utenforstående.

Hvordan Compello kan hjelpe deg å digitalisere:

Vi jobber kontinuerlig med å hjelpe bedrifter forenkle fakturaprosessene. En av metodene vi hjelper med er gjennom å lese og tolke innkommende dokumenter slik at disse kommer direkte inn i organisasjonens systemer. Til dette benytter vi maskinlæring eller AI, slik at behovet for manuelle etterkontroller og korrigering minskes til kun sjeldne avvik.