Hopp til innhold

DIFI

Hva er DIFI?

DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT har som ansvar å digitalisere offentlig sektor, offentlige anskaffelser og forvaltningsutviklingen. DIFI bestemmer blant annet hvordan elektroniske fakturaer skal sendes til det offentlige Norge. I tillegg godkjenner de aksesspunkter inn mot den offentlige infrastrukturen i Norge.

DIFI vil endre navn til Digitaliseringsdirektoratet 1.januar 2020

DIFI sine fagområder:

 • Forvaltningsutvikling, organisering, ledelse, innovasjon og kompetanseutvikling
 • Digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser
 • Utvikling og forvaltning av fellesløsninger
 • Offentlige anskaffelser
 • Forebyggende IKT-sikkerhet i statsforvaltningen
 • Universell utforming av IKT-løsninger

Hovedmål, DIFI skal:

 • Bidra til økt samordning i offentlig sektor
 • Bygge opp og dokumentere kunnskap
 • Bidra til kompetansebygging i offentlig sektor
 • Utvikle og forvalte fellesløsninger for forvaltningen
 • Føre tilsyn med virksomheter i privat og offentlig sektor etter forskrift om universell utforming av IKT

DIFI ble opprettet i 2008 og består av det tidligere direktoratet Statskonsult, den tidligere etaten Norge.no og E-handelssekretariatet.

Kilde: difi.no

Hvordan samarbeider DIFI og Compello?

Compello er et DIFI-godkjent Aksesspunkt.