Jump to content

DevOps

Hva er DevOps?

DevOps er et tankesett som adresserer utfordringer som erfares av både utviklings- og driftsavdelinger, særlig i grensesnittet rundt overleveringer fra utvikling til drift. DevOps inkluderer et tankesett, prosesser og verktøy som skal til for å drive effektiv, iterativt og rask deployment av nye inkrementer av allerede utviklet software.

Hvorfor benytte DevOps?

Smidig utvikling har vært populært blant utviklere de siste femten årene, og smidigmetodikken Scrum snakker blant annet om å gjøre ferdig små moduler av programvaren etter hver korte iterasjon. DevOps tankegangen utvider dette til å tenke at små moduler av programvaren skal settes i produksjon etter korte iterasjoner. Dette krever verktøy for høy grad av automatisering av hele Build-Test-Deploy-livssyklusen.

DevOps gir muligheten til å respondere på behovet for endringer raskt, samt å gjøre kvalitetsforbedringer som man oppdager gjennom høy grad av automatisk overvåkning og diagnostisering av driftsmiljø.

Hvordan brukes DevOps i Compello?

Compello har en klar strategi rundt Software-as-a-Service (SaaS). DevOps er en viktig del i denne satsingen, både når det gjelder verktøy og prosess, men også hvordan Compello har organisert seg. I Compello kombinerer vi Dev og Ops til DevOps, hvor driftsteknikere og utviklere jobber tett sammen i felles team.