Jump to content

Big Data

Hva er Big Data?

Big Data er et begrep som beskriver enhver voluminøs mengde strukturert, semistrukturert og ustrukturert data. Big Data kjennetegnes ofte ved hjelp av de 3 V’er:

  • det ekstreme volumet (Volume) av data
  • det store utvalget (Variety) av datatyper
  • og hastigheten (Velocity) som dataene må behandles på grunn av rask endring

Hvorfor bruke Big Data?

Big Data gir deg muligheten til å ta bedre beslutninger basert på informasjon du allerede har tilgang til i egne datakilder. Beslutningen vil da være basert på virkelige data, ikke en subjektiv vurdering. Et annet bruksområde av Big Data er automatiserte forretningsprosesser.

Big data er kvantitativ data som gir mulighet for å fange, behandle, lagre, søke, dele, overføre, analysere og presentere informasjon på, uavhengig av type data. Man kan også si at denne dataen er et godt styring- og beslutningsverktøy, ved å sette opp gode former for å prosessere og analysere dataen, som for eksempel Power BI.

Hvordan bruker Compello Big Data?

Vi i Compello benytter oss av Power BI til å gjøre analyse av trafikk og trender.

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo