Jump to content

AS4 - Applicability Statement 4

Hva er AS4?

AS4 (Applicability Statement 4) er en sikker protokoll for utveksling av B2B-meldinger. AS4 er bygd tilnærmet lik AS2, den største forskjellen er at AS4 er i skyen, det er også på PEPPOL nettverket. AS4 brukes av europeiske gass-nettoperatører og de har definert en egen bruksprofil. 

Hvor brukes AS4?

AS4 og Edig@s-XML er obligatoriske* meldingsformat innen gasshandel, for meldinger i kommunikasjonsprosessen:

  • Renominasjonsstyring for flaskehalshåndtering (CHACAP)
  • Nominasjon, renominasjon og bekreftelse for balansering av disse (NOMINT, NOMRES)

*Basert på kommisjonsforordning (EU) 2015/703 den 30. april 2015 om fastsetting av en nettverkskode for bestemmelser om samhandling og datautveksling. 

I mange europeiske land, for eksempel Sverige, Tyskland, Danmark og Italia ble dette obligatorisk i 2017. Dette gjelder for alle bedrifter som kommuniserer på tvers av land i spesifikke markedsområder. 

ENTSOG (European Network of Transmission System Operators) har definert et bestemt subsett som beskriver kommunikasjon via AS4 i detalj og har standardisert tilknytningen til ulike markedspartnere (AS4-bruksprofil).

Hvorfor bruke AS4?

AS4 er en sikker dataprotokoll som er basert på webtjenester med digitale signaturer og økt datasikkerhet med kryptering. Sender mottar en digital kvittering, som kan dokumentere tid på leveranser..

AS2 kan kun kjøre datautveksling med «push», men med AS4 kan vi nå også utveksle data med «pull». Mottaker kan aktivt hente meldinger fordi AS4-serveren svarer konstant.. HTTP-tilkoblingen opprettes ved en hendelse og data kan mottas hele tiden av tilknyttede systemer. Data utveksles uavhengig av åpningstider og tilgjengelighet på server. 

Hvordan brukes AS4 i Compello?

Datautveksling i AS4 tilbys via Compello AS4 Gateway, enten som en SaaS eller On-Premise.

Vår AS4 gateway er utformet etter krav fra nettverksoperatører innen gass, men den kan enkelt utvides utover ENTSOG-standarden. Compello AS4 Gateway er en frittstående tjeneste og kan installeres uansett eksisterende programmer. Den er vanligvis i drift i løpet av én dag.