Jump to content

AISP

Hva er AISP?

AISP (Account Information Service Provider) er en av to nye roller i betalingsverdikjeden, som en følge av PSD2 (Revised Payment Services Directive). Den andre er PISP (Payment Initiation Service Provider). Det nye direktivet kom i 2018 og gjelder for Europa.

En leverandør som bruker aggregerte og personlige data til å lage finansielle rådgivnings- og informasjonstjenester.

En AISP kan motta all kontoinformasjon, med ditt eksplisitte samtykke. Det er kun du som kunde, ikke banken, som kan gi et slikt samtykke. En AISP kan ikke, i motsetning til en PISP, utføre betalinger eller trekke penger fra en konto, den kan kun overføre data.

Hvorfor bruke en AISP?

Informasjonen AISPen får tilgang til kan brukes til mye forskjellig. Finansiell data samles og struktureres på et sted, uavhengig av antall kilder og kontoer. En bruker får en enkel og grei oversikt over sine samlede finanser som lån, kreditt og forbruk. Informasjonen kan også brukes til å gi deg som kunde råd om hvordan best bruke egne midler.

Med en AISP kan en bank innhente hele transaksjonshistoriken din og analysere dine inntekter og utgifter over tid. Skal du søke lån i en bank, slipper kunde å ta med papirutskrifter og banken får et mer komplett bilde av økonomien. På denne måten blir prosessen rundt lånesøknader kortere og enklere for både bank og kunde.

Det samme gjelder for butikkjeder. Ved å bruke en AISP kan de analysere ditt kjøpemønster, som er mer detaljert enn tidligere. Informasjonen kan anvendes til å skreddersy kundeservice, oppfølging og markedsføring til hver enkelt kunde. Som igjen kan drive salg og øke kundetilfredshet.  

Hvordan fungerer en AISP med Compello?

Vi i Compello er alltid på utkikk etter nye samarbeidspartnere og løsninger som kan forenkle hverdagen til våre kunder. Vi bruker AISP gjennom vår samarbeidspartner Bill Kill, et norsk oppstartsselskap, som jobber for å forenkle fakturaløpet ytterligere.