Om oss

Compello är ett programvaruhus som utvecklar programvara för elektronisk fakturahantering och tillhörande dokumentflöde. Vi vet att företag kan spara mycket pengar och resurser genom att effektivisera sin fakturahantering.

Vilka är vi?

I dag har Compello cirka 80 anställda vid fyra kontor i Oslo, Larvik, Stockholm och Colombo (Sri Lanka). Av de anställda är 40 procent kvinnor, vilket gör att vi placerar oss högt bland IT-företag, och bredden bland de anställda är stor vad beträffar bakgrund och ålder. Vi är miljöcertifierade och är också en Microsoft Gold Certified Partner. Vi har totalt runt 1 000 kunder och omsätter cirka 110 miljoner NOK.

Berättelsen om Compello

Compellos ledningsgrupp

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral

Vår visjon

Simplify the future of business

Vi automatiserar och förbättrar distribution av affärsdokument för att möjliggöra intelligent bokföring och förenkla framtiden för redovisningsekonomer.

Vad gör vi?

Compello levererar försystem som bygger en bro mellan företagens affärssystem och de fakturor med tillhörande dokument som skickas till och från deras leverantörer och kunder. Accesspunkt, fakturahotell, elektroniska fakturaformat, reseräkningar och smarta attestmoduler är nyckelord. Vi kan även tillägga att lösningarna kan integreras mot alla typer av affärssystem. 

Genom att använda sig av våra lösningar uppnår ni: 

  • en mer effektiv ekonomiavdelning
  • säkrare dokumenthantering
  • mer intelligent kontering och bokföring
  • en mermiljövänlig profil genom att dramatiskt skära ner på användandet av pappersfakturor.

Våra lösningar och tjänster

Group picture with Compello employees pointing in all directions.

Samhällsansvar och miljömedvetenhet

Compello förpliktigar sig till att vara ett ansvarstagande företag och en bra arbetsgivare. För att bygga en kultur som befrämjar mångfald, uppmuntrar till innovation och miljömedvetenhet har vi valt att fokusera vårt samhällsansvar till följande områden:

  • Mångfald
  • Socialt engagemang
  • Miljö

Fokusera på företagens sociala ansvar

Kontakta oss

Om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda ditt företag, vänligen kontakta oss för ett informellt samtal.

Om du redan är kund vill vi också prata med dig. Feedback från våra kunder är viktig så vi kan förbättra våra lösningar.

Google Maps Marker