SEND

Har du problem med kunder som inte betalar sina fakturor i tid? Ägnar du mycket tid åt påminnelser och inkasso? Compello SEND är en tjänst för multikanal distribution av fakturor och andra dokument. Ge dina kunder valfrihet att betala i den kanal de själva önskar.

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral

Vad är Compello SEND?

Effektiv och snabb distribution av fakturor till kunder eller medlemmar är viktigt för varje företag eller organisation och bidrar till bättre likviditet. 

Med SEND har vi utvecklat en molnbaserad tjänst som automatiskt distribuerar fakturor i de kanaler du föredrar. Med bra lösningar för analys och rapportering ser du enkelt vilka kanaler som har de bästa betalarna och möjliggör på det sättet att inbetalningar kommer i rätt tid och minimerar därmed risken för påminnelser och inkasso. 

Hur fungerar SEND?

Multikanal distribution innebär att du som utställare av fakturan kan erbjuda dina kunder flera olika distributionskanaler.  

Med distributionskanaler menar vi:

  • eFaktura via internetbank till privatkunder
  • Faktura via e-post (pdf) eller eFaktura till företagskunder. 
  • eFaktura till stat och kommun 

I våra tjänster ingår självklart också möjlighet att sända fysiska fakturor (print) om behov finns, men med hänsyn till miljö och effektivitet rekommenderar vi de digitala alternativen. 

Läs mer om alla de distributionskanaler våra tjänster hanterar

25 miljarder

Via Compello distribueras varje månad över 4 miljoner fakturor för ett sammanlagt belopp på över 25 miljarder kronor. Vi är både ödmjuka och stolta över att våra kunder har ett sådant förtroende för oss och våra tjänster.

Blobs/4/Coral

eFaktura påminnelse

Har du problem med för sena inbetalningar från dina kunder? Använd dig av eFaktura påminnelse för att på bästa sätt kräva in utestående belopp. Genom att digitalisera påminnelseprocessen gentemot dina företagskunder får du snabbare betalt för dina produkter och tjänster. Med eFaktura skickas påminnelsen snabbt och enkelt via vår accesspunkt.

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral