Med ERP i skyen blir integrasjoner enda viktigere

CFO kan oppnå mer effektiv, rimeligere og sikrere økonomistyring med skybaserte løsninger. Det avgjørende er å gjøre det riktig, og her er integrasjoner selve nøkkelen.

Espenv
4. november 2019
Espen Veierød
COO

Først av alt, når vi i Compello snakker om integrasjoner, da mener vi følgende: Å flytte data, å omforme data fra ett format til et annet, og/eller å «oversette» data fra ett «språk» til et annet. Slik integrasjon er helt avgjørende når en bedrift mottar for eksempel en faktura som (relativt) sømløst skal bli behandlet i bedriftens ERP-system. 

Espenv
4. november 2019
Espen Veierød
COO

«Når en løsning blir skybasert, endrer spillereglene seg»

- Espen Veierød

La oss så ta et par steg tilbake. For ikke mange årene siden var Compellos løsninger såkalte on-premise (eller bare «on-prem» blant fagfolk). Dette innebærer at software er installert på maskinvaren til kunden – enten de har egen server i kjelleren (on the premise) eller i et datasenter.

Også ERP-systemene som våre løsninger var integrert mot, var on-premise. Integrasjonene ble som oftest gjort av konsulenter hos våre dyktige partnere ute hos kunden, og de ble oppdatert når enten ERP-systemet eller vår løsning ble oppdatert og krevde en fornyet integrasjon.

Nysgjerrig?

Finn ut hvor mye du kan spare!

Blobs/1/Coral
Illustrasjon på hvordan oppdatering av systemer gjøres on-premise.

Nye spilleregler for integrasjoner

Når en løsning blir skybasert, endrer spillereglene seg. Når løsningen ikke er installert lokalt hos kunden, bortfaller behovet for at integrasjonen må oppdateres lokalt av en konsulent når enten ERP-systemet eller løsningen for fakturamottak blir oppdatert. Som regel bortfaller også det store investeringsbehovet, siden skyløsninger i de aller fleste tilfeller leveres som en tjeneste (SaaS).

De nye spillereglene er at Compello selv oppdaterer både egne produkter og integrasjoner mot ERP-systemer, og vi oppdaterer for alle på samme tid. Den nye virkeligheten blir enklere og rimeligere for brukerne, men det setter også større krav til oss. Nå blir alt umiddelbart oppdatert hos alle våre kunder, enten man vil eller ikke. Og da må alt fungere på en god måte.

Illustrasjon på hvordan oppdatering av systemer gjøres i skyen.

Dette er det korte svaret på hvorfor integrasjoner blir enda mer avgjørende når ett eller flere systemer som jobber sammen, flyttes opp i skyen. Heldigvis er arbeidet og arven fra tiden med «on prem» veldig verdifull for oss i dag. Hadde det ikke vært for den kompetansen vi har på integrasjoner, hadde det neppe vært noe Compello. Enten det er snakk om fakturamottak, fakturagodkjenning, reiseregning, fakturering eller andre digitale dokumenter, trenger disse et hovedsystem å kobles sammen med. 

Compello med 70 integrasjoner

I dag har vi rundt 70 integrasjoner mot ulike ERP-systemer. Jeg skal ikke nevne alle, men jeg tør påstå at få i våre markeder ligger like langt fremme på integrasjoner mot Microsoft Dynamics 365-sfæren. Dette er som kjent ERP-systemene som tidligere gikk under navnene  Microsoft AX og NAV. Vi har laget mye funksjonalitet og forretningslogikk som blir flyttet ned i vår løsning for fakturagodkjenning hvor vi utnytter dataene på en unik måte

I tillegg til integrasjonene mot Microsoft Dynamics 365, er det viktig å nevne at vi også har tette integrasjoner mot systemer fra for eksempel Visma, SAP, Quick, Datalex, Unit4, Maritech, 24SevenOffice og Fortnox –  og har mulighet til å lage mot alle ERP-systemer.

De ovennevnte integrasjonene gjelder mottak og godkjenning av faktura. Vi har også integrasjoner i den andre enden av butikken, nemlig utgående fakturering. Med Compello Send kan kunden integrere seg mot oss og se oppdatert status på alle utsendte krav i realtime. Det er en «track & trace» som kunden ser i sitt eget ERP- eller CIS-system. Blant annet har vi en standard integrasjon mot Hansen EnoroCX.

Fire sky-perspektiver for en CFO

Hva bør en CFO tenke på i forbindelse med integrasjon med skybaserte løsninger? Her er fire hovedområder:

  1. Sikkerhet
  2. Fleksibilitet og skalerbarhet
  3. Pålitelighet
  4. Ledelse

1. Sikkerhet

Dette fortsetter å være en bekymring for skybrukere, og sikkerheten kompliseres av utfordringer med integrering. En godt integrert skyløsning må kunne autentisere og autorisere tilgang til ressurser, både i skyen og på stedet. Videre må den være i stand til å kryptere og lagre data. Spørsmålet om sikkerhet øker når ansatte i og utenfor økonomiavdelingen tar i bruk mobilapper til å utføre ulike oppgaver.

2. Fleksibilitet og skalerbarhet

Ende-til-ende integrasjonsløsninger er ofte ikke sofistikerte eller fleksible nok til å håndtere mer komplekse scenarier. Skyløsninger må kunne støtte en rekke integrasjonsstrømmer som beveger seg i begge retninger og på tvers av skyen, og det må være enkelt å skalere opp etter hvert som antall endepunkter øker.

3. Pålitelighet

Skybaserte integrasjoner er avgjørende for systemets pålitelighet. Det er komplisert å få en viss skyplattform til å integreres med alle dine forskjellige systemer og programmer. Et stort antall applikasjoner på tvers av operativsystemet må være kompatible med mange skyprogrammene du bruker. Når dette gjøres riktig kan skybaserte integrasjoner være svært fordelaktig, med bedre sikkerhetskopiering, effektivitet, sikkerhet og fleksibilitet.

4. Ledelse

Som nevnt innledningsvis, innebærer skybaserte SaaS-applikasjoner bekvemmelighet og brukervennlighet for bruker, mens de flytter byrden ved vedlikehold og oppgraderinger over på utvikler. Avveiningen er imidlertid at brukere har mindre kontroll over SaaS-applikasjonene sine, spesielt når det gjelder integrering. Skyløsninger bør derfor inneholde funksjoner for overvåking, som gir transparens og kontroll over informasjonsstrømmer.

Hva er viktig for at dere skal lykkes med integrasjon av skybaserte løsninger for fakturamottak? Vi kommer gjerne innom for en prat!

Hva er viktig for å lykkes?

Ta kontakt med oss så kommer vi gjerne innom for en prat.

Blobs/4/Blue